ZASTAVENÍ 02. Stavba synagogy v Schillerových sadech

ZASTAVENÍ 02. Stavba synagogy v Schillerových sadech

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 4.744', E 12° 22.418' Období: 1870 nedokončena
Kde to je: Horní část Schillerových / Komenského sadů, roh ulicí Sládkova a Komenského; synagoga měla stát čelem na východ, k bývalému Rudolfinu
Indicie: B = Jaký časový údaj v minutách je uvedený na turistickém rozcestníku na rohu ulic Sládkova a Komenského u šipky s nápisem „Hrad Burg / Castle“?

Téma: Navazování na dědictví předků

Motto: „Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus“ (1 Kor 3,10-11).

Historie: Rozrůstající se židovská obec v Chebu se v 2. polovině 19. století scházela v domě Naphtali Zuckermanna ve Školní ul. č. 45 (přestavba na modlitebnu v zadním traktu domu). V roce 1867 byla iniciována stavba synagogy, která zde chyběla od roku 1468, kdy byla stará synagoga přestavěna na kostel Navštívení Panny Marie (viz zastavení č. 8). Roku 1870 ji začal stavět Adam Haberzettl v Opitzstrasse (dnes Sládkova ul.) na konci Schillerových sadů. Hrubá stavba stála souběžně se Sládkovou ulicí, hlavním čelem proti bývalému Rudolfinu. Poté, co dle některých pramenů došlo ke „zlomyslnému znesvěcení“ již k přízemí vystavěné hrubé stavby (prý vhozením vepře dovnitř stavby), byla stavba odkoupena městem, které pak zde v r. 1875 vystavělo tělocvičnu (zničena v r. 1945 při náletu).

Poselství: Mnohé z našich aktivit nedosáhnou svého viditelného cíle. Některé se zdají být neúspěšné, jiné nedokončené, další nepřinášející očekávané ovoce. Avšak čerpáme-li z hloubky své touhy po životě a necháváme-li si své motivace očišťovat v konfrontaci s druhými, třeba i jinak smýšlejícími, smíme mít naději, že nic z takto zasetého nebude ztraceno. Můžeme tak i my s důvěrou stavět na základech, které položili jiní před námi.

Požehnání: Bože, tys poslal svého Syna Ježíše, aby se stal úhelným kamenem každé naší životní stavby. Děkujeme Ti za tento základ, na který se můžeme spoléhat, a prosíme o odvážnou pokoru a vděčnost při navazování na dědictví našich matek a našich otců, kteří na tomto základě stavěli a předali nám stavbu, ve které můžeme s důvěrou pokračovat. Amen.

02_schiller_1

Skica v roce 1870 plánované synagogy v Schillerových sadech, kresba V. Prökl

  • Chmelíková Jitka, Osudy chebských Židů: Chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti, Krajské muzeum, Cheb, 2004

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 1)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 3)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ