ZASTAVENÍ 01. Hřbitovní kaple sv. Michaela Kostelní nám.

ZASTAVENÍ 01. Hřbitovní kaple sv. Michaela Kostelní nám.

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 4.858', E 12° 22.220' Období: 13. stol. – 1827
Kde to je: V místě dnešní silničky dlážděné žulovými kostkami kolem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty na úrovni severního bočního vchodu do chrámu
Indicie: A = Nad severním bočním vchodem do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty je sedm kamenných obličejů vystupujících ze zdi – kolik z nich není ulomených?

Téma: Péče o umírající a úcta k zemřelým

Motto: „Jejich těla byla pohřbena v pokoji, ale jejich jméno žije po mnoho pokolení“ (Sir 44,14).

Historie: Podle pověsti byla kaple založena v místě, kde se nacházela skrýš lupičů, kterou objevil mladík Michael. Nechal ji postavit Řád německých rytířů v 1. třetině 13. století (první písemná zmínka z r. 1295) severně od kostela sv. Mikuláše, na hřbitově, který jej obklopoval. Kapli tvořily dvě klenuté místnosti umístěné nad sebou, z nichž dolní byla zahloubena v zemi a sloužila jako kostnice („karner“, z lat. carnarium), horní pak jako hřbitovní kaple. Tělesné pozůstatky byly odstraněny v roce 1687. Poslední mše zde byla sloužena v r. 1784. Následovalo uzavření způsobené nařízeními vydanými císařem Josefem II. V r. 1809 při velkém požáru severní části města kaple vyhořela a nebyla již obnovena. Ruina byla zbořena v roce 1827. Dnes je na jejím místě trávník. Údajně neporušená dolní kaple je stále ukrytá pod povrchem a čeká na archeologický průzkum.

Poselství: I dnes je důležité vytvářet prostor pro to, abychom se mohli rozloučit se svými zemřelými, jejich životy, se vším nedokončeným nebo i poraněným, abychom mohli nalézt novou naději a sílu k pokračování v jejich odkazu.

Požehnání: Bože, děkujeme za naše drahé zemřelé a prosíme, abychom z jejich života přijali a nesli dál to dobré, a to zlé nechali proměnit Tvým milosrdenstvím. Děkujeme ti také za všechny, kteří naše umírající doprovázejí a umožňují jim žít plnohodnotný život až do poslední chvil jejich života. Amen.

01_michael_1

Hřbitovní kaple před požárem v roce 1809 (obr.: chebský kat Karl Huss)

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

POSLEDNÍ ZASTAVENÍ (Č. 26)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 2)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ