ZASTAVENÍ 03. Provizorní synagoga u Vodní věže

ZASTAVENÍ 03. Provizorní synagoga u Vodní věže

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 4.924', E 12° 22.238' Období: 1870 – 1992
Kde to je: Těsně před Americkým mostem (ze směru od Kamenné ulice) po asfaltovém chodníčku podél řeky po proudu doprava; po asi 100 metrech je zídka (dříve byla součástí Vodní věže), ke které přiléhal hostinec U České koruny později přestavěný na dočasnou synagogu
Indicie: C = Jaká je předposlední číslice z čísla faxu firmy „VHC“, které je uvedené na štítku nalepeném zezadu na značce zákaz vjezdu vedle zídky?

Téma: Jedna cesta a mnohotvárnost forem

Motto: „Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě“ (Jan 4,24).

Historie: Po nevydařeném pokusu postavit v roce 1870 synagogu v Schillerových sadech (viz zastavení č. 2) se židovská obec musela nejprve kvůli nedostatku peněz spokojit se sálem hostince U České koruny v Lodní ulici (Schiffgasse, dnešní Smetanova ulice) u Vodní věže, který byl právě k dispozici a který přestavěla na modlitebnu se 150 sedadly pro muže a s ženskou galerií. Modlitebna byla slavnostně vysvěcena na Roš ha-šana, židovský nový rok, 26. září 1870. V r. 1893 pak byla vystavěna Nová synagoga (viz zastavení č. 11), jejíž stavba se připravovala již od r. 1884. Budova posléze chátrala a byla stržena až v r. 1992.

Poselství: Pravý chrám Ducha je v našich srdcích a v našich vztazích a vtěluje se do mnohotvárnosti našich životů a naší kultury. Proto společná bohoslužba, a tím spíše osobní duchovní život, nejsou vázány na jakoukoli vnější formu, jakoukoli podobu chrámu, jakékoli přesně předem dané rituály. Chrám Ducha může být stejně tak v hostinci, jako v katedrále, stejně tak uprostřed přírody, jako v šerém zákoutí mého příbytku. Mnohotvárnost forem není ohrožením, ale jediným způsobem, jak může síla Ducha pronikat novými a novými generacemi. 

Požehnání: Bože, ty společenství lásky Otce, Syna a Ducha, které se v Ježíši vtěluješ do křehkosti a mnohotvárnosti forem našich lidských životů. Děkujeme ti za tento dar jednoty v rozmanitosti a prosíme o hlubokou svobodu od jakéhokoli lpění na nějaké jedné jediné naší představě, jak mají být věci „správně“. Amen.

03_vodni_1

Historická fotografie Vodní věže (vlevo) s budovou synagogy uprostřed s nápisem (zdroj: Chebský deník)

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 2)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 4)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ