ZASTAVENÍ 13. Kaple sv. Vincence Hviezdoslavovo nám.

ZASTAVENÍ 13. Kaple sv. Vincence Hviezdoslavovo nám.

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 4.297', E 12°22.303' Období: 18. stol. – 1932
Kde to je: Na místě dnešního domu č. 1000 / 90 na Hviezdoslavově nám., u výjezdu z kruhového objezdu do Mánesovy ulice
Indicie: M = Jaká je předposlední číslice SPZ vozidla, které zde má za domem ve dvoře jedno ze dvou vyhrazených parkování pro osoby se zdravotním postižením – to bližší ke vjezdu do vnitrobloku (při pohledu na dům to vpravo)?

Téma: Společenská angažovanost a sociální rozměr víry

Motto: „Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo?“ (Iz 58,6)

Historie: Kaple sv. Vincence stála u staré cesty do Hájů a Podhradu na dnešním Hviezdoslavově náměstí. Vybudoval ji ke cti svého patrona v polovině 18. století vážený místní měšťan, člen soudu a městské rady pan Vincenc Dressl z Neuberga (zemřel r. 1722). Barokní kaple s širokým vchodem a štítem nad ním měla délku 2,8 metrů a šířku 2,5 metru a byl v ní oltářní obraz světce. Později náležela majitelce domu č. p. 67 paní E. Bachmaierové.

Poselství: Spojení osobní zbožnosti (vybudování kaple) a angažovanosti ve veřejných záležitostech (členství v městské radě) zakladatele této kaple pro nás může být i dnes povzbuzením k hledání cest, jak propojit politiku (účast na věcech veřejných) s osobní integritou a zakotvením v komunitě víry. Role církve ve věcech veřejných nesmí být rolí kolaboranta myslícího jen na vlastní zájmy, ale ani rolí bojovníka za jednobarevné politické řešení. Zájem o vytváření prostoru pro právo, spravedlnost, svobodu a solidaritu je však to, co musí být zájmem každého dnešního křesťana.

Požehnání: Děkujeme Ti, Bože, že jsi maximálně svobodný, a ve svém Synu Ježíši ses stal maximálně solidárním. Prosíme o požehnání pro všechny, kdo se v tomto světě zasazují o dobro a spravedlnost ve veřejných záležitostech. Amen.

13_vincenc_1

Kaple sv. Vincence – fotografie z roku 1903

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 12)

DAŠLÍ ZASTAVENÍ (Č. 14)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ