Blog - LIVE & RECORD

Závěr Bdění u hrobu na Bílou sobotu 2020 "Probuď se, kdo spíš!"

Závěr Bdění u hrobu na Bílou sobotu 2020 "Probuď se, kdo spíš!"

Modlitba od 18 do 19 hod. v kapli sv. Jana v Chebu na závěr bdění u Božího hrobu - "modlitební stráže" chebské farnosti na Bílou sobotu 11. 4. 2020

Číst dál
Uložení Páně do hrobu Bílá sobota 2020 "Zvítězil Lev z pokolení Judova"

Uložení Páně do hrobu Bílá sobota 2020 "Zvítězil Lev z pokolení Judova"

Pobožnost Uložení Páně do hrobu v sobotu 11. 4. 2020 od 9 do 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu inspirované liturgií a spiritualitou Komunity Blahoslavenství s četbou starobylé homilie na Svatou sobotu o sestoupení Páně do pekel a symbolickým pomazáním Kristova těla a uložením do hrobu

Číst dál
Úvod a kázání z Velkopátečních obřadů 2020 "Trojí Kristova tvář"

Úvod a kázání z Velkopátečních obřadů 2020 "Trojí Kristova tvář"

Uvedení do bohoslužby a kázání (t = 4:15 až t = 21:20) na téma "Trojí tvář Krista na kříži" z obřadů Velkého pátku 10. 4. 2020 od 18 hod. v kapli sv. Jana farního kostela v Chebu

Číst dál
Křížová cesta Uličkou Zavražděných na Velký pátek 2020 "TOHORA farnosti"

Křížová cesta Uličkou Zavražděných na Velký pátek 2020 "TOHORA farnosti"

Křížová cesta virtuálně putující Uličkou Zavražděných na Velký pátek 10. 4. 2020 od 15:00 do 16:00 v kapli sv. Jana v Chebu završující pokání chebské farnosti za podíl na protižidovském pogromu v Chebu na Velký pátek roku 1350

Číst dál
Velkopáteční ranní chvály na závěr nočního bdění "Políbením zrazuješ?"

Velkopáteční ranní chvály na závěr nočního bdění "Políbením zrazuješ?"

Ranní chvály na Velký pátek 10. 4. 2020 od 6 do 7 hod. v kapli sv. Jana v Chebu na závěr celonoční adorace v Getsemanech - "modlitební stráže" v domácnostech chebské farnosti - s rozjímáním o Kristově zatčení v zahradě

Číst dál
Kázání ze mše a adorace na Zelený čtvrtek "Sloužící a plačící Bůh"

Kázání ze mše a adorace na Zelený čtvrtek "Sloužící a plačící Bůh"

Bohoslužba slova s mytím rukou (uvedení t = 31:40 až t = 37:40) ze mše svaté na Památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 od 18 do 19 hod. a úvodní část celonoční adorace v Getsemanech od 19 do 20 hod. v kapli sv. Jana v Chebu (úvodní slova N. T. Wrighta t = 1:01:45 až t = 1:10:45)

Číst dál
Kázání ze mše svaté ze středy Svatého týdne 2020 "Jidáši, příteli!"

Kázání ze mše svaté ze středy Svatého týdne 2020 "Jidáši, příteli!"

Záznam kázání na téma "Jidáši, příteli!" (t = 15:15 až t = 24:45) v kontextu bohoslužby slova, ohlášek a závěrečného požehnání ze mše svaté ze středy Svatého týdne 8. 4. 2020 od 18:00 v kapli sv. Jana v Chebu s přípravou na obnovu křtu o Velikonocích (3. krok: otevřenost novému vylití Ducha svatého)

Číst dál
Kázání ze mše svaté z úterý Svatého týdne 2020

Kázání ze mše svaté z úterý Svatého týdne 2020

Záznam kázání (t = 16:30 až t = 26:30) v kontextu bohoslužby slova, ohlášek a závěrečného požehnání ze mše svaté z úterý Svatého týdne 7. 4. 2020 od 18:00 v kapli sv. Jana v Chebu s přípravou na obnovu křtu o Velikonocích (2. krok: ANO k Ježíši, vinnému kmeni)

Číst dál
Bohoslužba pokání ve světle Laudato si' pondělí 6. 4.

Bohoslužba pokání ve světle Laudato si' pondělí 6. 4.

EKOLOGICKÁ KONVERZE: SEDM JEDOVATÝCH KOŘENŮ Bohoslužba smíření formou meditace o sedmi hlavních - "kořenových" - hříších, sedmi požehnaných silových polích našich životů a sedmi léčivých způsobech jednání ve světle encykliky Laudato si' papeže Františka (pondělí 6. 4. 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu).

Číst dál
Kázání z Květné neděle 2020: "Zachraň svět z gauče!"

Kázání z Květné neděle 2020: "Zachraň svět z gauče!"

Záznam požehnání ratolestí a bohoslužby slova včetně četby pašijí a kázání (13 min. t = 39:45 - 52:30) z Květné neděle 5. 4. 2020 z farní kaple sv. Jana v Chebu

Číst dál
Kázání 5. neděle postní 2020 "Lazare, pojď ven!"

Kázání 5. neděle postní 2020 "Lazare, pojď ven!"

Záznam kázání (t = 26:30 až t = 41:25) v kontextu bohoslužby slova a závěrečných informací pro farnost z rodinné mše svaté o 5. neděli postní 29. 3. 2020 od 10:00 ve farní kapli sv. Jana v Chebu na téma "Lazare, pojď ven!"

Číst dál
Kázání a TOHORA pátek 27. 3. 2020 "Prázdnota po prázdnotě volá"

Kázání a TOHORA pátek 27. 3. 2020 "Prázdnota po prázdnotě volá"

Záznam kázání (t = 12:20 až t = 21:40) v kontextu bohoslužby slova ze mše o dni diecézního postu (27 min.) s návaznou modlitební chvílí TOHORA chebské farnosti (od t = 22:10 do t = 1:10:00) - modlitby pokání za chebský pogrom z roku 1350 (cca 45 min.)

Číst dál
Kázání z poutní slavnosti Zvěstování 2020 "Zvěstování navzdory"

Kázání z poutní slavnosti Zvěstování 2020 "Zvěstování navzdory"

Záznam kázání (t = 18:50 až t = 34:25) v kontextu bohoslužby slova a závěrečných informací pro farnost z poutní mše o Slavnosti Zvěstování Páně ve středu 25. 3. 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu s modlitbou za všechny bezbranné, nenáviděné a vyloučené

Číst dál
Pastýřský list ze 4. neděle postní 2020 "Neznámou krajinou"

Pastýřský list ze 4. neděle postní 2020 "Neznámou krajinou"

Záznam kázání v kontextu bohoslužby slova a závěrečných informací pro farnost ze 4. neděle postní 22. 3. 2020 od 10:00 z farní kaple sv. Jana v Chebu se čtením mimořádného pastýřského listu biskupa Tomáše (t = 27:10 až t = 41:25)

Číst dál
Kázání ze 3. neděle postní 2020 "Pole již zbělela ke žni"

Kázání ze 3. neděle postní 2020 "Pole již zbělela ke žni"

Záznam kázání (t = 20:35 až t = 36:10) v kontextu bohoslužby slova a závěrečných informací pro farnost ze mše svaté 15. 3. 2020 od 10:00 z farní kaple sv. Jana v Chebu: Žena ze Samařska

Číst dál