Modlitba od 18 do 19 hod. v kapli sv. Jana v Chebu na závěr bdění u Božího hrobu - "modlitební stráže" chebské farnosti na Bílou sobotu 11. 4. 2020