Bohoslužba slova s mytím rukou (uvedení t = 31:40 až t = 37:40) ze mše svaté na Památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 od 18 do 19 hod. a úvodní část celonoční adorace v Getsemanech od 19 do 20 hod. v kapli sv. Jana v Chebu (úvodní slova N. T. Wrighta t = 1:01:45 až t = 1:10:45)