EKOLOGICKÁ KONVERZE: SEDM JEDOVATÝCH KOŘENŮ Bohoslužba smíření formou meditace o sedmi hlavních - "kořenových" - hříších, sedmi požehnaných silových polích našich životů a sedmi léčivých způsobech jednání ve světle encykliky Laudato si' papeže Františka (pondělí 6. 4. 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu).