Záznam kázání (t = 26:30 až t = 41:25) v kontextu bohoslužby slova a závěrečných informací pro farnost z rodinné mše svaté o 5. neděli postní 29. 3. 2020 od 10:00 ve farní kapli sv. Jana v Chebu na téma "Lazare, pojď ven!"