Křížová cesta virtuálně putující Uličkou Zavražděných na Velý pátek 10. 4. 2020 od 15:00 do 16:00 v kapli sv. Jana v Chebu završující pokání chebské farnosti za podíl na protižidovském pogromu v Chebu na Velký pátek roku 1350