Ranní chvály na Velký pátek 10. 4. 2020 od 6 do 7 hod. v kapli sv. Jana v Chebu na závěr celonoční adorace v Getsemanech - "modlitební stráže" v domácnostech chebské farnosti - s rozjímáním o Kristově zatčení v zahradě