Dárcovství a sponzoring Farní charity Cheb

Dárcovství a sponzoring Farní charity Cheb

Poděkování

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří svými příspěvky doposud podpořili službu naší farní charity a jejího dobrovolnického centra. Kromě příspěvků od mnoha jednotlivých dárců je naše služba dlouhodobě podporována z rozpočtu Římskokatolické farnosti Cheb, z grantového systému Města Cheb a z dotací na dobrovolnickou službu Ministerstva vnitra České republiky.

znak_cheb_pruhledny

Ekonomické dokumenty a výroční zprávy Farní charity naleznete ZDE.

Finanční sponzoring

Na služby Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb je možno přispívat následujícími způsoby:

1) Příspěvkem do kasiček označených logem Farní charity Cheb (kostel sv. Mikuláše a sv. Václava v Chebu a farní sál)

2) Složením příležitostného hotovostního daru určeného pro farní charitu či dobrovolnické centrum (hotovost je možno složit na kontaktním místě Charity nebo ve farní kanceláři)

3) Jednorázovým či trvalým příkazem k převodu na účet Farní charity Cheb: 

Farní charita Cheb: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300

  • jako v. s. pro dary na podporu farní charity obecně uvádějte 2100
  • jako v. s. pro dary na podporu dobrovolnictví uvádějte 2200
  • jako v. s. pro Tříkrálovou sbírku uvádějte 2301
  • jako v. s. pro Postní dar uvádějte 2302
  • jako v. s. pro Benefiční Poutní maraton uvádějte 2303
  • pokud byste chtěli dar směřovat na jiný konkrétní účel, uveďte jej, prosíme, ve zprávě pro příjemce

V případě využití možností složení daru v kanceláři či zaslání převodem vám může být v kanceláři na požádání jednorázově či v součtu na konci roku vystavena darovací listina, kterou můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu. Každá peněžitá částka bude přijata s vděčností a použita na prospěšnou věc.

Další možnosti podpory

Jsme samozřejmě vděčni za každý finanční příspěvek, avšak finanční spoluúčast není jedinou formou, jak se lze podílet na poslání farní charity.

Velkou pomocí může být darování různého spotřebního materiálu, zboží, ošacení, nářadí či potravin - na konkrétní podobě či vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte na kontaktním místě Charity nebo ve farní kanceláři.

Nejosobnější formou účasti na poslání farnosti je však samozřejmě vlastní spolupráce na základě vašich osobních darů a schopností a darování vašeho času pro jakékoli charitní služby, včetně vašeho vlastního života sloužícího životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte.

O různých možnostech této osobní spolupráce se můžete více dozvědět na stránkách našeho dobrovolnického centra.

Podpora farnosti jako celku

Pro způsoby podpory farnosti jako celku odkazujeme na stránku o finančním, materiálním či osobním dárcovství, kterou najdete ZDE.