Přehledná nabídka diakonických služeb farnosti

Přehledná nabídka diakonických služeb farnosti

Církev je Boží rodinou ve světě. V této rodině nesmí být nikdo, kdo by trpěl kvůli nedostatku toho, co je pro život nezbytné. Zároveň však caritas - agapé (nezištná láska k bližnímu) překračuje hranice církve. Podobenství o milosrdném Samaritánovi zůstává měřítkem, které ukládá univerzalitu lásky, již je třeba uplatňovat vůči potřebnému člověku, s nímž jsme se setkali "náhodou" (srov. Lk 10,31).

papež Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est, odd. 25

Nabídka a rozvoj diakonických (z řec. "diakonia" = služba) či charitativních (z lat. "caritas" = nezištná láska) služeb vůči těm, kteří trpí jakoukoli nouzí či bolestí, je tedy jednou ze základních částí poslání farnosti (nazývanou prostě "služba").

Protože rozvíjení takovýchto služeb na území farnosti vyžaduje širší spolupráci s celou místní církví (diecézí) jsou charitativní služby v naší farnosti většinou organizovány pod hlavičkou Farní charity Cheb, případně Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb, ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň a jejími chebskými projekty, případně s dalšími organizacemi jako např. Hospic sv. Jiří nebo K-Centrum o. s. Kotec.

V současné době naše farnost s podporou farní charity nabízí následující služby směřující k podpoře lidí v nouzi nebo Vám zprostředkuje kontakty:

  • Nemocní a senioři (návštěvy nemocných a osamělých v domácnostech i lůžkových zařízeních)
  • Lidé s postižením (podpora plnohodnotného života a integrace do společnosti lidí s jakýmkoli postižením)
  • Lidé v nouzi či krizi (podpora lidí, kteří se ocitli v nezvladatelné ekonomické, sociální, duševní či duchovní nouzi či krizi)
  • Umírající a pozůstalí (podpora a doprovázení umírajících a jejich rodin prostřednictvím Hospic Sv. Jiří)
  • Rozvoj dobrovolnictví (podpora rozvoje dobrovolnických služeb v různých sférách společnosti)
  • Farní taxi (nabídka dovozu starších a nemocných farníků především na nedělní bohoslužby)
  • Benefice a sbírky (organizace benefičních sbírek a akcí na podporu vlastních služeb či partnerských organizací)
  • Společenská diakonie (prohloubení sociální spravedlnosti)
  • Lidé na útěku (podpora vytváření prostředí vstřícného pro integraci uprchlíků z válkou a nouzí postižených oblastí) 

Pokud byste nenašli nabídku, která odpovídá vašim potřebám, obraťte se s důvěrou na charitní kancelář, kde vám poradí či pokusí se zprostředkovat další pomoc:

Charitativní, sociální a zdravotní služby našich partnerů