Farní charita Cheb

Farní charita Cheb

Farní charita Cheb - logo

Co nabízíme?

dc_barev

S nabídkou současných služeb naší farní charity a farnosti se můžete seznámit ZDE.

Také upozorňujeme na prezentaci našeho dobrovolnického centra na tomto webu.

Zájemci o spolupráci se současnými službami farní charity se mohou obrátit na naše dobrovolnické centrum, kde budou podrobněji zpraveni o konkrétních možnostech zapojení se.

Pokud nás chcete podpořit, můžete se mrknout na sekci věnované sponzoringu našich služeb.

Podrobnější informaci o současném směřování naší charity naleznete v aktuální výroční zprávě ZDE.

Těšíme se, že se s vámi budeme moci setkat i osobně, ať již budete hledat radu či pomoc, nebo jako s těmi, kteří budou chtít nabídnout své síly či prostředky k pomoci druhým.

Kdo jsme?

Farní charita Cheb, která ve farnosti působí již od roku 1991, je jedním z hlavních nástrojů pro zabezpečení diakonické části poslání naší farnosti (služba), které je vedle poslání liturgického (slavení) a evangelizačního (svědectví) jedním ze tří základních úkolů církve.

Farní charita Cheb je strategickým partnerem Římskokatolické farnosti Cheb a členem Diecézní charity Plzeň (která je zas členem sdružení Charita Česká republika a Caritas Internationalis).

Aktuální výroční zprávu Farních charity Cheb si můžete stáhnout ZDE.

Naši charitu můžete nalézt v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

Jaké je naše poslání?

Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi a vycházet při tom z principů křesťanské lásky.

Pro zájemce je možné se na příslušných odkazech seznámit s podrobnějším rozvedením poslání a vize Farní charity či se základními údaji o identitě, strukturálním zařazení a ekonomice farní charity.

Kdo nás podporuje?

Kromě příspěvků od mnoha jednotlivých dárců (viz ZDE) je našeznak_cheb_pruhledny služba dlouhodobě podporována odporována z rozpočtu Římskokatolické farnosti Cheb, z grantového systému Města Chebu a z dotací na dobrovolnickou službu Ministerstva vnitra České republiky.