Rada Farní charity Cheb

Rada Farní charity Cheb

Poradním a kontrolním orgánem Farní charity je Rada Farní charity Cheb, kterou tvoří ředitel a čtyři až sedm členů místního farního společenství.

Specifické pravomoci Rady Farní charity Cheb v rámci řešení sporů jsou zmíněny v Jednacím řádu Rady Diecézní charity Plzeň.

Členy Rady farní charity jmenuje a odvolává ředitel Diecézní charity Plzeň na návrh faráře Řk farnosti Cheb.

Členové Rady Farní charity Cheb

Členy Rady Farní charity Cheb, které předsedá ředitelka FCh Cheb, Ing. Eva Kolafová, jsou (od roku 2021):

  • Ivana Čamková
  • Jana Formánková
  • Blanka Jirásková
  • Dana Kučerová
  • Věra Strachová
  • Jaroslav Šašek