Rada Farní charity Cheb

Rada Farní charity Cheb

Poradním a kontrolním orgánem Farní charity je Rada Farní charity Cheb, kterou tvoří ředitel a čtyři až sedm členů místního farního společenství.

Specifické pravomoce Rady Farní charity Cheb v rámci řešení sporů jsou zmíněny v Jednácím řádu Rady Diecézní charity Plzeň.

Členy Rady farní charity jmenuje a odvolává ředitel Diecézní charity Plzeň na návrh faráře Řk farnosti Cheb.

Členové Rady Farní charity Cheb

Členy Rady Farní charity kromě ředitelky FCh Ing. Evy Kolafové jsou (od roku 2018):

Dana Kučerová, Helena Čverha, Ivana Čamková, Jana Formánková