Stezka Antona Harta

Stezka Antona Harta

Stezka Antona Harta vedoucí ze Starého Hrozňatova do německého Mamersreuthu (součást místní cyklotrasy č. 2056) je pojmenovaná po místním rodákovi Ing. Antonu Hartovi (1914-2004), který se po roce 1989 zasloužil o rekonstrukci nedalekého poutního místo Maria Loreto ve Starém Hrozňatově (více o Antonu Hartovi najdete na odkazu Historie Lorety). Životní cesta pana Harta je odrazem dějin minulého století v česko-německém pohraničí. Stejně jako byl on sám, i stezka je symbolem spolupráce a sblížení obyvatel z obou stran hranic. Právě proto si tato stezka zaslouží být zdravým, živým a důstojným místem. 

Zapouštíme kořeny: Dnes ovšem stezku lemují převážně ovocné stromy a jeřáby, které nejsou v dobrém zdravotním stavu. A to se rozhodl změnit spolek Chebsko za klima. Na podzim s podporou Nadace VIA a veřejné sbírky plánuje revitalizovat prvních 200 metrů stezky. Při vysazování stromů je možné navázat nová přátelství a zasít inspiraci. Pozemky okolo stezky jsou ve vlastnictví města Cheb, což přispěje ke snadnější údržbě aleje i stezky samotné. Podrobnosti o projektu revitalizace první části Hartovy stezky (cca 200 m) a možnost přispět najdete zde:

hartova_stezka_0

Meganápad revitalizace stezky: Zbytek Hartovy stezky na české straně hranic (cca 2 km) bude revitalizována díky "meganápadu" (který mimochodem podala opět předsedkyně spolku Chebsko za klima Zdeňka Brožová) z participativního rozpočtu města Chebu. Součástí projektu je doplnit místa pro odpočinek, vybudovat naučnou stezku ve formě informačních tabulí či interaktivních prvků (např. o historii česko-německých vztahů této příhraniční oblasti a úloze zeleně v rámci ochrany životního prostředí a klimatu, doplnit chybějící i informace o Hartově stezce jako takové a vybudovat herní prvek pro děti, aby byla stezka zajímavá i pro malé návštěvníky. Podrobnosti o tomto "meganápadu" najdete zde:

hartova_stezka_2

Otevřený dopis - ale komu? Podcast Aleny Zemančíkové z června 2020 o Loretě, Hartově stezce a zdevastované aleji podél ní si můžete poslechnout na níže připojeném odkazu. Těší nás, že si lidé, kterým leží na srdci stav naší krajiny, této aleje všimli a že je naděje, že odevzdaný povzdech paní Zemančíkové nad lhostejností zde žijících lidí bude snad již zakrátko historií. 

hartova_stezka_4

Kam dál?