Záznam bohoslužby slova (VIDEO) či kázání s písní a požehnáním (AUDIO) z Bohoslužby na poděkování za rok 2021 v pátek 31. 12. 2021 od 16 hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

VIDEO je vám k dispozici v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube ZDE

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE

AUDIO: Uvedení do bohoslužby, první čtení Nu 6,24-26 a evangelium Mt 6,31-34 (4 min.), kázání "Žijeme v nádherné době" (9 min.) balada Michala Horáčka "Žijeme v nádherné době" (3 min.) a závěrečné slovo s požehnáním (3 min.), celkem 19 min.

 
Villonská balada Žijeme v nádherné době:
Záznamy dalších vánočních bohoslužeb:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Žijeme v nádherné době
Český kalendář: Žijeme v nádherné době (audio)
Vladimír Nejedlý / Michal Horáček

Dočasně bytem na mizině,
trvale hlášen v rozpacích,
usilovně a neúčinně
vytírám z očí vlhký sníh.
Proč na mě ženy v podloubích
volají: „Stulím se k tobě.
I love you, ljublju, liebe dich.
Žijeme v nádherné době.“

Drožkářským klisnám šustí žíně,
jak do nich vítr zkusmo dých.
Dva, kteří spolu byli v kině,
dlouze se loučí ve dveřích.
V sýrech jsou díry, v láhvích líh,
kdosi tu mumlá sám k sobě:
„Letos jsem přečet sto pět knih.
Žijeme v nádherné době.“

Sedm hvězd sedí na Petříně,
slétla se rada nejstarších.
Rokují, v plynné hebrejštině,
o tom, co čte si každá z nich
v ozvěně slov a v kamíncích
na Maharalově hrobě.
Úradek asi uhod bych:
Žijete v nádherné době.

Snad jsem se někde o trn pích,
psal pak své balady v mdlobě…
Na lehkou váhu bral jsem vzdych:
Žijeme v nádherné době.

Závěrečné požehnání

Bůh vás požehnej NEPOHODLÍM ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce.

Bůh vás požehnej HNĚVEM nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.

Bůh vás požehnej SLZAMI prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnit v radost.

Bůh vás požehnej dostatkem BLÁZNOVSTVÍ, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.

A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i navěky. Amen.

Předvečer Nového roku 2022

Myslíme na vás všechny s vděčností!
www.farnostcheb.cz