Záznam bohoslužby slova (VIDEO) či evangelia s kázáním (AUDIO) ze Slavnosti Zjevení Páně 6. 1. 2022 od 17:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

VIDEO je vám k dispozici v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube ZDE

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE

AUDIO: evangelium Mt 2,1-12 (3 min.), kázání "Tříkrálové společné duchovní rozlišování" (12 min.), celkem 15 min.

 
Přehled nahrávek k jednotlivým tématům:
Liturgické texty:
Synoda o synodalitě:
Text novoročního pastýřského listu:
Tříkrálová sbírka 2022:
Záznamy dalších vánočních bohoslužeb:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: