Záznam bohoslužby slova (VIDEO) či pastýřského listu (AUDIO) ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie v sobotu 1. 1. 2022 od 10 hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

VIDEO je vám k dispozici v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube ZDE

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE

AUDIO: Úvod k bohoslužbě a evangelium Lk 2,16-21 (6 min.), pastýřský list plzeňského biskupa Tomáš Holuba na rok 2022 (12 min.), závěrečná píseň Magnificat (2 min.), celkem 20 min.

 
Liturgické texty:
Text pastýřského listu:
Záznamy dalších vánočních bohoslužeb:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Závěrečné požehnání

Bůh vás požehnej NEPOHODLÍM ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce.

Bůh vás požehnej HNĚVEM nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.

Bůh vás požehnej SLZAMI prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnit v radost.

Bůh vás požehnej dostatkem BLÁZNOVSTVÍ, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.

A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i navěky. Amen.

Předvečer Nového roku 2022

Myslíme na vás všechny s vděčností!
www.farnostcheb.cz

motto_2022_plakat_orez