Záznam evangelia a kázání (AUDIO) ze Svátku Křtu Páně 9. 1. 2022 od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu: evangelium Lk 3,15-16.21-22 (2 min.), kázání "Farnost jako cestovka?" (14 min.), závěrečné pozvání k pokračování v synodální cestě a požehnání (4 min), celkem 20 min.

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Liturgické texty:
Synoda o synodalitě:
Text novoročního pastýřského listu:
Tříkrálová sbírka 2022:
Záznamy dalších vánočních bohoslužeb:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: