Záznam bohoslužby slova (VIDEO) či evangelia s kázáním (AUDIO) ze Druhé neděle po Narození Páně 2. 1. 2022 od 10 hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

VIDEO je vám k dispozici v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube ZDE

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE

AUDIO: Modlitební uvedení a zpěv evangelia Jan 1,1-18 (5 min.), kázání "Vánoce podle Jana" (15 min.), celkem 20 min.

 
Liturgické texty:
Záznamy dalších vánočních bohoslužeb:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: