Poslání a rozvojová vize farní knihovny

Poslání a rozvojová vize farní knihovny

Farní knihovna Cheb se svým vlastním dílem účastní na uskutečňování společného poslání celé farnosti Žít život sloužící Životu. Při tom se služba farní knihovny soustřeďuje především v oblastech citlivého svědectví evangeliu a prohlubování učednického růstu ke zdravé spiritualitě.

Poslání farní knihovny

Posláním farní knihovny je ve spolupráci s dalšími částmi farnosti, s Farní charitou Cheb, Městskou knihovnou Cheb a dalšími spolupracujícími subjekty:

  • široké veřejnosti nabízet možnost k setkání s tradičními i novými prameny křesťanské literatury či hudby;
  • věřícím křesťanům skrze nabídku kvalitní duchovní a teologické četby nebo poslechu přednášek pomáhat v prohlubování jejich života z víry, svědectví víry a vědomostí o víře;
  • pastoračním pracovníkům zprostředkovávat základní škálu odborné pastorační literatury a dalších pomůcek k jejich službě;
  • všem návštěvníkům pak poskytovat prostor ke chvilce zastavení se v příjemném, vstřícném a pohostinném prostředí.

Rozvojová vize farní knihovny

V několikaletém horizontu (psáno v r. 2007) sníme o farní knihovně jako o místě, kde lidé budou mít nejen možnost vypůjčit si nebo zakoupit kvalitní křesťanskou literaturu nebo nalézt radu, jak se v její záplavě lépe orientovat, ale také se zde budou rádi scházet k různým literárně-klubovým aktivitám, živému předčítání nových autorů či ke sdílení svého zájmu o duchovní rozměr života.

Tým farní knihovny bude v rámci farnosti spolupracovat na zajištění učednického rozměru poslání farnosti, případně kolem něj vznikne skupina místní buňky České křesťanské akademie.

Pro kolemjdoucí či hledající bude farní knihovna přitažlivou také tím, že zde budou nacházet možnost malého občerstvení, a to nejen duchovního, skrze četbu, brouzdání po internetu či poslech různých audionahrávek, ale také fyzického (káva, čaj či malý nealko-bar).

Sníme i o tom, že díky rozvinutému komisnímu prodeji křesťanské literatury zde lidé z Chebu a okolí najdou možnost zakoupení knih, které jinde v Chebu neseženou.

V neposlední řadě chceme v tomto několikaletém horizontu také hledat možnosti získávání finančních zdrojů pro zajištění vlastního poslání farní knihovny, aby i po ekonomické stránce byla přínosnou, nebo alespoň ne příliš zatěžující součástí farní ekonomiky.

Pozn.: S odstupem 13 let od vzniku tohoto "snu" je třeba konstatovat, že se tento sen rozplynul jako pára nad hrncem. Po odchodu bývalého vedoucího farní knihovny z této pozice a později i z farnosti jsme nenašli nikoho, kdo by se této službě věnoval. Postupně slábnul i zájem farníků o zápůjčky knih, zdá se, že většina se přeorientovala na internetové vzdělávání se. Knihovnu jsme v roce 2020 po více letech stagnace reorganizovali, nově uspořádali a hledáme nějaký minimalistický způsob fungování.