Nabídka knih a nosičů a ceník farní knihovny

Nabídka knih a nosičů a ceník farní knihovny

Nabídka knih a nosičů

V nabídce naší farní knihovny je starší i novější literatura či audiokazety.

Spíše pro zajímavost se můžete podívat do zatím neaktualizovaného katalogu našeho knižního fondu z roku 2009:

KNIŽNÍ FOND Z ROKU 2009

Katalog budeme dle možností aktualizovat a přidávat další seznamy knih či audionosičů k zapůjčení či prodeji.

Část knihovního fondu, který je k dispozici k zapůjčení, je v majetku a ve správě Farní charity Cheb.

Pro zapůjčení nás kontaktujte - viz Kontakt Knihovna

 

Ceník služeb

(pracovní návrh, zatím žádné poplatky neúčtujeme)

Výpůjční služby

 

pro registrované

Půjčování a příjem zpět dokumentů z vlastních fondů

zdarma

Zprostředkování meziknihovní služby

zdarma

 

 

Informační služby

 

pro registrované

Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

zdarma

Informace z oblasti veřejné správy

zdarma

Ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

zdarma

Přístup na internet dle vnitřní směrnice o využívání

zdarma

 

 

Registrace a evidence čtenářů

 

Registrace uživatelů (mimo registrovaných farníků)

– doporučený příspěvek

10,-Kč

Registrace uživatelů pro registrované farníky

zdarma

Roční paušální čtenářský poplatek

– doporučený příspěvek

50,-Kč / rok

 

 

Poplatky za náhradu škody

 

Za nedodržení stanovené lhůty vrácení dokumentu

– doporučený příspěvek

50,-Kč za každý započatý měsíc

Za poškození dokumentu bude poplatek stanoven individuálně (vždy však minimálně za cenu dokumentu včetně poplatku za zpracování)

individuálně

V případě nenahraditelného dokumentu bude cena stanovena nejméně ve výši skutečné ceny za zhotovení xerokopie dokumentu

minimálně

cena xerokopie

 

 

Ostatní služby

 

pro registrované

Poplatek za tisk z internetu či kopírování dokumentů

– doporučený příspěvek na provoz tiskárny

2,-Kč / A 4