Nabídka knih a ceník Farní knihovny

Nabídka knih a ceník Farní knihovny

Nabídka knih

V nabídce naší farní knihovny je starší i novější literatura.

Spíše pro zajímavost se můžete podívat do zatím neaktualizovaného katalogu našeho knižního fondu z roku 2009:

Katalog budeme dle možností aktualizovat a přidávat další seznamy knih k zapůjčení.

Část knihovního fondu, který je k dispozici k zapůjčení, je v majetku a ve správě Farní charity Cheb.

Pro zapůjčení nás kontaktujte - viz Kontakt Knihovna

Nabídka knih za dobrovolný příspěvek

V této nabídce jsou publikace k pastoraci, které si za příspěvek můžete odnést k vlastní potřebě, nebo jako dárek pro vaše blízké.

Ceník služeb

(pracovní návrh, zatím žádné poplatky neúčtujeme)

Výpůjční služby

 

pro registrované

Půjčování a příjem zpět 

zdarma

 

 

Informační služby

 

pro registrované

Informace o katalozích a využívání knihovny

zdarma

Ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

zdarma

 

 

Registrace a evidence čtenářů

 

Registrace uživatelů (mimo registrovaných farníků)

– doporučený příspěvek

10,-Kč

Registrace uživatelů pro registrované farníky

zdarma

 

 

Poplatky za náhradu škody

 

Za nedodržení stanovené lhůty vrácení dokumentu

– doporučený příspěvek

50,-Kč za každý započatý měsíc

Za poškození dokumentu bude poplatek stanoven individuálně (vždy však minimálně za cenu dokumentu včetně poplatku za zpracování)

individuálně

V případě nenahraditelného dokumentu bude cena stanovena nejméně ve výši skutečné ceny za zhotovení xerokopie dokumentu

minimálně

cena xerokopie

 

 

Ostatní služby

 

pro registrované

Poplatek za tisk z internetu či kopírování dokumentů

– doporučený příspěvek na provoz tiskárny

2,-Kč / A 4