Seminář Kontemplace v Laudato si' (KLS)

Seminář Kontemplace v Laudato si' (KLS)

 Já přesto budu jásat v Hospodinu

Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si' papeže Františka

kontemplace_seminar_titulka_2

Níže prezentovaný seminář je upravenou verzí semináře Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou, který jsme ve farnosti začali vloni v postní době, ale vlítla nám do toho korona a většina účastníků seminář nakonec vzdala. Letos to není s koronou o nic lepší, ale možná, že je načase nečekat se vším "až bude po všem" a začít znovu uprostřed té velké celosvětové bolesti důvěřovat, že život v tomto zraněném a zraňujícím stvoření je možný, ba dokonce smysluplný a krásný. Proto jsme také seminář přejmenovali podle motta naší diecéze na letošní rok, což snad lépe odpovídá současné situaci, ve které právě žijeme.

Kdo byste se chtěl přidat, pročtěte si v doprovodných materiálech praktické pokyny, případně předmluvu, pokud jste spíše papíroví, než počítačoví, stáhněte a vytiskněte si doprovodný sešitek, najděte si parťáka či vytvořte skupinku a pomalu se chystejte. Pokud byste s formou účasti potřebovali poradit, ozvěte se chebskému faráři (farar@farnostcheb.cz).

Pokud byste se chtěli pouze inspirovat postními a velikonočními kázáními, mrkněte se na farnostcheb.cz/velikonoce

Uvedení do semináře

Předmluva TEXT

Praktické podněty TEXT

Postní doba: Kontemplativní cesta pouští dnešního stvoření

Postní část semináře nás pozve k upevnění návyku denních tichých chvil a lectio divina a srkze doprovodnou četbu prvních pěti kapitol Laudato si' nás vybídne k přijetí reality, ve které žijeme, a k jejímu vnímání ve světle Božího slova.

Přípravný týden: Skrytost a kontemplace stvoření TEXTY KATECHEZE

 • Popeleční středa ("Modlitba, půst, almužna") AUDIO

1. týden postní: Kontemplativní přijetí reality TEXTY / KATECHEZE

 • 1. neděle postní ("Byl veden Duchem na poušť") AUDIO 

2. týden postní: Kontemplativní evangelium stvoření TEXTY / KATECHEZE

 • 2. neděle postní ("Proměnění Páně") AUDIO

3. týden postní: Kontemplace uvnitř kořenů krize TEXTY / KATECHEZE

 • 3. neděle postní ("Pole již zbělela ke žni") VIDEO / AUDIO 

4. týden postní: Kontemplativní síť vztahů TEXTY / KATECHEZE

 • 4. neděle postní ("Neznámou krajinou") VIDEO / AUDIO 

5. týden postní: Kontemplativní dialogické jednání TEXTY / KATECHEZE 1 / KATECHEZE 2

 • 5. neděle postní ("Lazare, pojď ven!") VIDEO / AUDIO 
Svatý týden a Velikonoční Triduum: Prázdnota kontemplace

O Svatém týdnu a Velikonočním Triduu se v osobní modlitbě nechte vést liturgií slavenou ve vaší farnosti, případně pro inspiraci využijte níže připojené odkazy.

Svatý týden: Křížová cesta do Srdce stvoření

 • Květná neděle ("Zachraň svět z gauče!") VIDEO / AUDIO 
 • Pondělí Svatého týdne (ekologické obrácení) VIDEO / AUDIO 1 (ticho 55 min.) AUDIO 2 (hudba 91 min.)
 • srdceÚterý Svatého týdne (přiznání se ke Kristu) VIDEO
 • Středa Svatého týdne ("Jidáši, příteli!") VIDEO

Velikonoční triduum: Prázdnota po prázdnotě volá 

 • Zelený čtvrtek ("Sloužící a plačící Bůh") VIDEO / AUDIO
 • Velký pátek Ranní chvály ("Políbením zrazuješ?")  VIDEO
 • Velký pátek Křížová cesta ("TOHORA chebské farnosti") VIDEO
 • Velký pátek obřady ("Tři tváře Krista na kříži") VIDEO / AUDIO
 • Bílá sobota Uložení Páně do hrobu ("Zvítězil Lev z pokolení Judova") VIDEO
 • Bílá sobota bdění u Božího hrobu ("Probuď se, kdo spíš!") VIDEO
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně ("Tři Galileje") VIDEO /AUDIO
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ("Lámání chleba") VIDEO / AUDIO
 • Velikonoční pondělí ("Mnohotvárné přijímání") VIDEO / AUDIO
Velikonoční doba: Kontemplativní ekologická spiritualita

totojeden_ladman Ve velikonoční době se ve druhé části našeho semináře necháme inspirovat šestou kapitolou encykliky papeže Františka Laudato si‘ („Ekologická výchova a spiritualita“), ve které je výslovných zmínek o kontemplaci nejvíce (celkem osm). Již jen to naznačuje, že dosavadní zmínky o kontemplativním postoji nejsou ve Františkově pojetí „péče o nás společný domov“ něčím jen jakoby zvenčí přidaným pro okrasu, ale že kontemplativní rozměr této péče je rozměrem nezbytným a základním. 

2. týden velikonoční: Ekologická rovnováha skrze kontemplaci TEXTY / KATECHEZE

 • 2. neděle velikonoční ("Pokoj vám všem!") VIDEO / AUDIO

3. týden velikonoční: Kontemplativní ekologická konverze TEXTY / KATECHEZE

 • 3. neděle velikonoční ("Cesta do Emauz") VIDEO / AUDIO

4. týden velikonoční: Prorocký a kontemplativní životní styl TEXTY / KATECHEZE

 • 4. neděle velikonoční ("Dobrý pastýř") VIDEO / AUDIO

5. týden velikonoční: Mystický rozměr kontemplace TEXTYKATECHEZE

 • 5. neděle velikonoční ("Služba, modlitba, Boží slovo") VIDEO / AUDIO

6. týden velikonoční: Osvojování si kontemplativního postoje TEXTYKATECHEZE

 • 6. neděle velikonoční ("Kosmický akt lásky") VIDEO / AUDIO

7. týden velikonoční: Kontemplativní tanec Trojice TEXTYKATECHEZE

 • 7. neděle velikonoční ("Tanec Trojice") VIDEO / AUDIO

Závěrečný týden: „Hle – všechno tvořím nové!“ TEXTYKATECHEZE

Přílohy k semináři
kontemplace_seminar_titulka_3

Příloha 1: Chvalozpěv Stvoření TEXT

Příloha 2: Modlitba za naši Zemi (LS 246) TEXT

Příloha 3: Modlitba křesťanů a celého stvoření (LS 246) TEXT

Příloha 4: Momenty kontemplativního jednání TEXT

Příloha 5: Ikona Nejsvětější Trojice Andreje Rubleva TEXT

Použitá a doporučená literatura

Použité prameny a doporučená literatura TEXT

 

Doprovodný sešitek ke stažení v .pdf

Encyklika Laudato si‘ zdarma ke stažení

Encyklika Laudato si! (.pdf)

Osobní pozvánka na seminář

Pokud byste se na cestu kontemplace chtěli nechat pozvat osobně a byli tomu ochotni věnovat čtvrt hodinky, poslechntěte si úvodní katechezi výše prezentovaného semináře:

 

Závěrečná katecheze téhož semináře, která umožňuje zadívat se na cíl této cesty a povzbuzuje k praktickým krokům na ní:

 
Kam dál?