Poslání a vize chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

Poslání a vize chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

Dlouhodobá vize chrámu: 

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty chceme rozvíjet jako životem naplněný farní kostel a zároveň jako duchovně-kulturní centrum města i širšího regionu.

Poslání chrámu:

Sloužit farnosti i širší veřejnosti jako PROSTOR PRO PŘIBLÍŽENÍ

  1. Sloužit chebské farnosti jako farní kostel a základní liturgický prostor
  2. Sloužit chebské farnosti jako prostor pro prezentaci svých služeb veřejnosti
  3. Sloužit širší veřejnosti jako prostor pro kulturně-duchovní setkání a události
  4. Sloužit všem jako prostor setkávání se v hloubce vztahů a duchovního poselství
  5. Sloužit jako prostor pro uchování z historického bohatství toho, co je nosné pro dnešek