ZASTAVENÍ 17. Kostel sv. Anny v Horním Pelhřimově

ZASTAVENÍ 17. Kostel sv. Anny v Horním Pelhřimově

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.281', E 12°19.120' Období: 1518 – 1967
Kde to je: Na vrcholu návrší na Svaté Anně u Zelené hory u Chebu
Indicie: Q = Kolik otvorů po původní pamětní desce najdete na levé straně pomníku padlým 1. světové války nacházejícího se před bývalým kostelem?

Téma: Víra jako cesta a putování

Motto: „Když se uchýlíte napravo nebo nalevo, tvé uši uslyší za sebou rozkaz: ‚Toto je cesta, jděte po ní!‘“ (Iz 30,21)

Historie: Na místě kostela svaté Anny byla nejprve v roce 1518 postavena pozdně gotická kaple ke cti Ježíšovy matky Panny Marie a jeho babičky svaté Anny. V roce 1575 se u ní usídlil františkánský poustevník. V roce 1684 byla ke kapli přistavěna hranolová, v nejvyšším patře osmiboká věž. V roce 1691 se po přístavbě barokní lodi z kaple stává kostel. Počátkem 18. století zde bylo vybudováno patrové obydlí františkánských kněží, kteří zde o několik let později (1716) zřídili útulek pro pocestné, nemocné a staré lidi (hospic). Areál doplnila křížová cesta o 16 zastaveních ve výklenkových kapličkách, umístěných ve zdi zahrady, na stěně kostela a pod kostelními schody. V době tereziánských reforem zde byla založena škola (1773), v roce 1781 je přistavěna fara a v r. 1787 byl kostel povýšen na farní. V roce 1802 získala škola vlastní budovu, zvětšenou poté roku 1886. V areálu byl založen hřbitov a lokalitu doplnil hostinec, neboť hlavně kolem svátku sv. Anny (26. 7.) tam na bohoslužby mířili četní poutníci z dalekého okolí. Posledního vzácného hosta uvítal kostel sv. Anny dne 6. 6. 1949, kdy jej navštívil arcibiskup dr. Josef Beran. V roce 1939 byla oblast vysídlena a stalo se z ní vojenské cvičiště. Po skončení války a odsunu německého obyvatelstva obec již dosídlena nebyla. V bezprostřední blízkosti bylo zřízeno zakázané hraniční pásmo, faru a školu obsadili pohraničníci jako rotu Pohraniční stráže. Budovy poutního areálu byly postupně demolovány a vybavení kostela bylo vesměs zničeno. Kostel dlouho chátral, spolu s ostatními objekty, které přežily válku. V roce 1967 byl kostel jako poslední objekt na Svaté Anně zbořen. Teprve v roce 1992 mohl být za účasti německých rodáků symbolicky obnoven hřbitov, byl na něm vztyčen dřevěný kříž a byl restaurován pomník obětem 1. světové války z roku 1925. Chebská farnost, která je majitelem pozemků kolem zbořeniště kostela, v současné době připravuje projekt pietní a komunitní úpravy tohoto historicky i kulturně významného místa.

Poselství: Jsou místa, na která putovaly celé generace poutníků před námi, aby se otevírali Božímu požehnání. Jsou jiná místa, ze kterých celé generace musely odejít v důsledku válek a vyhánění. A jsou místa, o kterých platí obojí. Mohou se pro nás stát mementem, abychom zůstali bdělí a z cesty požehnání neuhnuli ani napravo, ani nalevo.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za místa požehnání našeho života. Dej nám vytrvat na cestě pokoje a smíření, aby se z nich už nikdy nestala místa prokletí. Amen.

17_anna_1

Dobová pohlednice poutního kostela sv. Anny s přilehlou farou

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 16)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 18)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ