Ze serveru Cirkev.cz přejímáme prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi, publikované 17. 11. 2021. Níže pak připojujeme odkazy na odborná prohlášení Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+ Jan Graubner
předseda České biskupské konference
Zdroj: Cirkev.cz
Viz také: Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum

Podle MeSES (Mezioborové skupiny pro epidemické situace) je momentálně důležité zavedení okamžitých "levných nástrojů" pro potlačení epidemie, a to jak s okamžitým účinkem (TESTOVÁNÍ), tak s účinkem dlouhodobým (OČKOVÁNÍ), přičemž MeSES trvá na tom, že je třeba OBOJÍ, se samozřejmým předpokladem ukázněnosti v dalších podpůrných opatřeních (respirátory, rozestupy, hygiena).

Viz Stanovisko MeSES k okamžitým intervencím (17. 11. 2021)

Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených je třeba brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich bude mít těžký průběh onemocnění a bude stoupat také počet hospitalizovaných a zemřelých. Vládě a příslušným odpovědným orgánům se nepodařilo dostat epidemii pod kontrolu a zajistit relativně bezpečné prostředí pro život v Česku. Epidemie se týká nás všech. Každý z nás může dodržováním opatření a vhodným chováním pomoci počet obětí snížit. Je proto zásadní, jak bude každý z nás reagovat, a zda dokáže i svým chováním a postoji přispět k boji s epidemií a ke zlepšení situace. Účinek jakýchkoliv opatření, a tím zvýšení bezpečí a někdy i záchrana života závisí na tom, jak jsou každým z nás tato opatření přijata a dodržována. Vnímáme, že zdaleka ne každý zná správné procesy, jak v konkrétních situacích postupovat, proto ve deseti bodech shrnujeme doporučení pro vybrané praktické situace: 

Viz Desatero doporučení pro veřejnost (MeSES, 25. 11. 2021)

Při tom všem je ovšem stejně důležité se nenechat rozeštvat a i v této náročné situaci hledat SPOLEČNOU cestu skrze tento pro všechny nesmírně náročný čas.

Viz Poutní kázání "O-T-N aneb Milujete své nepřátele" (17. 11. 2021)

Viz také: