Svědectví a kázání z poutní slavnosti sv. Alžběty Duryňské 17. listopadu 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Úvodní píseň, evangelium Lk 6,27-38 a dárek Bětušce (5 min.) a kázání "O-T-N aneb Milujte své nepřátele" se závěrečnou písní (15 min.) ze Slavnosti sv. Alžběty v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu 17. 11. 2021, celkem 20 min.
  • Úvod k poutní bohoslužbě ze Slavnosti sv. Alžběty v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu 17. 11. 2021 (5 min.), úvodní obřady (4,5 min.), svědectví o společné cestě (11,5 min.), modlitba (3 min.), rozeslání a píseň (2,5 min.), celkem 27 min.

Více k synodě: farnostcheb.cz/synod

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE
 
 
Liturgické texty:
Informace k synodě o synodalitě:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Modlitba za synodu

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.

Amen.

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)