Celoroční plán akcí

Celoroční plán akcí

Výhled pastoračních akcí pro rok 2020

Leden

3. 1. Požehnání Tříkrálových koledníků

4. - 11. 1. Tříkrálová sbírka

5. 1. Ekumenická bohoslužba (Alianční týden modliteb)

20. - 26. 1. Týden židovské kultury

Únor

26. 2. Popeleční středa

Březen

Postní doba (1. - 5. neděle postní)

Duben

4. 4. Velká křížová cesta na Loretu (ZRUŠENO)

5. 4. Květná neděle

9. - 12. 4. Velikonoční triduum

18. 4. Dobrej den pro koledníky Tříkrálové sbírky (ZRUŠENO)

Květen

16. - 24. 5. Týden Laudato si'

24. 5. Pět let od vydání Laudato si'

Červen

12. 6. Noc zmizelých kostelů

20. 6. Poutní maraton

27. - 28. 6. Horáková 70

Červenec

14. - 18. 7. Nebojte se, radujte se! Dobrá Voda

25. 7. Svatba Petra Kupčíková

Srpen

9. - 15. 8. Farní dovolená Putování s Františkem

29. 8. Svatba Dominika Danyiová

Září

1. 9. Den modliteb za péči o stvoření
1. 9. - 4. 10. Doba stvoření

12. 9. Diecézní pouť Teplá

19. 9. Pils Alive

21. - 22. Školení farního týmu Plzeň

28. 9. Pouť rodin do Dolního Žandova

Říjen

4. 10. Česko-německá pouť na Loretě (ZRUŠENO)

Listopad

14. - 15. 11. Františkolázeňská 24hodinovka

15. 11. Světový Den chudých

17. 11. Poutní slavnost sv. Alžběty

22. 11. Slavnost Krista Krále

29. 11. První neděle adventní

Prosinec

6. 12. Poutní slavnost sv. Mikuláše

21. 12. Svatba Patrik Lavrinčík

25. 12. Chebská ekumenická půlnoční

31. 12. Mše na poděkování za rok 2020