Rodiny a děti ve farnosti

Rodiny a děti ve farnosti

Rodiny, manželé a děti ve farnosti

V naší farnosti se momentálně rodiny s dětmi schází zpravidla každou první neděli v měsíci při slavení ranní nedělní mše svaté (10:00) přizpůsobené pro rodiny s dětmi.

Dvě dětské skupiny se scházívaly vždy ve čtvrtek odpoledne, ale nyní po koronavirové pauze zvažujeme, že nabídneme program pro děti při nedělní mši svaté během bohoslužby slova.

Občas se s dětmi a s rodiči během roku vypravíme na nějakou výpravu, třeba za keškami (viz Theocaching team), nebo jen tak. Sledujte Kalendář či Seznam událostí

Začátkem prázdnin jsme jezdívali na pár dní na nějakou chalupu na Letní dovádění, začátkem srpna pak na Farní dovolenou.

S farářem na těchto programech spolupracují např. Eva Kolafová (Kontakt), Marie Nováková, Jana Haklová, Eliška Březíková či Daniel Danyi.