Theocaching team Cheb

Theocaching team Cheb

theocaching

Tato pracovní stránka je věnována aktivitám chebských farníků, které jakýmkoli způsobem propojují náš duchovní život (řecky "theos" = Bůh) s praktikami, postupy či symbolikou celosvětově rozšířené hry zvané geocaching (angl. "cache" = skrýš). Na geocaching.com tuto povedenou partu najdete pod nickem ThChTeam. Základní info o geocachingu najdete např. na www.kesky.cz, případně na tomto VIDEU, nebo si pusťte oblíbená hudební videa od Bojánků FTF či TEN KDO SI HRAJE...

Akce Theocaching Teamu Cheb

Tady jsme měli odkazy na spoustu fotogalerií z našich akcí, ale ze starého webu to zatím nikdo nepřevedl...

Nějaké odkazy na fotogalerie a další články k tématu najdete také na Agasově blogu v kategorii Theocaching.

Můžete se ale podívat na kategorii Theocaching v naší centrální farní fotogalerii: Theocaching na farnostcheb.zonerama.com

Trocha theocachingové pojmologie

Když jsem po zkušenosti z letního dovádění v Domaslavi v roce 2012, kde jsme se s naší partou dětí nadchli do hledání kešek, přemýšlel, jak s našimi dětmi navázat na docela zajímavou porci energie, kterou jsem vytušil ve spojení našeho křesťanského "hledačství" s hravostí a dobrodružstvím skrytými v geocachingu, napadlo mě slovíčko "theocaching". "Theos" je řecké slovíčko odpovídající našemu "Bůh", anglický výraz "cache" se pak používá po označení skrýše, úkrytu, zásobníku, ve výpočetní technice je to pak termín označující vyrovnávací paměť, do které se dočasně ukládají informace důležité pro momentálně probíhající datové procesy. V tomto smyslu mi připadalo docela vtipné spojením "theo-caching" označit aktivity, které nějakým způsobem propojují náš duchovní život (život s Bohem) s praktikami, postupy či symbolikou geocachingu. V tomto širokém smyslu je také slovíčko "theocaching" používáno na těchto stránkách.

Malý rozcestník theocachingu

  • Teocaching: Úvaha o geocachingu našeho života aneb pár symbolických inpirací z geocachingu pro křesťanský život
  • Deocaching (česky) aneb "co je trvalejšího než stopy, které ukrývá v našem okolí Bůh..."
  • TheoCaching (anglicky) aneb "spirituálně zaměřená dobrodružná hra", která "používá tištěný průvodce, bibli a GPSku a zahrnuje dobrodružství, reflexi, týmovou spolupráci, odkrývání nových věcí a duchovní rozměr; souvisí se starokřesťanskou praxí chůze v labyrintu, avšak místo zaměření se do nitra se zaměřuje navenek, do přírody"
  • Theocaching (anglicky) aneb "nalézání skrytých míst v mém životě, na které mě ukazuje Bůh, a naslouchání co mě k těmto oblastem říká"
  • The-O-Caching (německy) aneb Themen-orientiertes Geocaching (jiné použití "našeho" slůvka - tematicky orientovaný geocaching); FCB stránky TheoCaching
  • Farní poklady aneb Covidová aktivita zlínské farnosti

Malý rozcestník geocachingu

Další info a motivace

Kontaktní osoba

Momentálně je ThChTeam spíše příležitostnou záležitostí, bez kontaktní osoby. Ale můžete to zkusit zeptat se na faře (viz KONTAKTY).

Petr Hruška alias Agas7