V sobotu 23. března 2024 se konalo v Liticích první společné setkání všech delegátů navržených z jednotlivých farností v rámci naší Plzeňské diecéze. Tímto naší farnosti děkuji za důvěru a následné zvolení. 

Organizátoři se nám snažili stručně, srozumitelně a zároveň zábavnou formou vysvětlit, co se bude v rámci diecézní synody dít, a jaký přesně pro následující 3 měsíce je úkol nás delegátů. Přesto se v diskusi jeden z přítomných obrátil na biskupa Tomáše s otázkou, která je v titulku. Biskup Tomáš tedy zopakoval, že celosvětová synoda mapovala život, radosti, bolesti, naděje, očekávání a úkoly římskokatolické církve ve 21. století na celém světě.  Na rozdíl od diecézní synody, která bude mapovat situaci a hledat řešení pro tři zcela konkrétní oblasti (hospodaření, personální uspořádání a misii/evangelizaci) na území plzeňské diecéze a která je podle jiného účastníka tudíž zcela logickým pokračováním té světové.

Je přece zřejmé, že ve zcela jiné situaci se nacházejí katoličtí křesťané v Amazonii než v Bavorsku nebo že se dost zásadně liší život věřících v Olomoucké diecézi od života v severním a západním pohraničí ČR. Takže na závěr tohoto vysvětlení nám biskup Tomáš shrnul, že tentokrát neřešíme svěcení žen a ženatých mužů nebo zrušení celibátu, ani jiná někde ve světě navrhovaná témata, ale budeme společně hledat cestu, jak můžeme zcela konkrétně žít v nejbližších letech zde v Plzeňské diecézi. Proto prosí všechny o aktivní zapojení, protože tato témata se týkají budoucnosti nás všech.
 
K těmto třem výše uvedeným tématům svoláme s pastorační radou v následujících třech měsících několik setkání, abychom se jim postupně společně věnovali. Nebo si můžete sami udělat synodní  setkání v rámci nějaké své skupinky, kde se scházíte, a hned také vytvořit a poslat zápis. Více informací naleznete zde: Diecézní synoda Plzeň

a přesný návod, jak na to naleznete zde: Synodní metoda "Rozhovor v Duchu" a zápis

Zveme tedy všechny k zapojení jak v osobních setkáních nebo v anketách, a pokud to nebude pro Vás  možné, tak určitě k modlitební podpoře.

Děkujeme. :-)

Eva Kolafová a pastorační rada farnosti