Videozáznam a audiozáznam z bohoslužby slova ze Čtvrté neděle adventní (20. 12. od 10:00) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu s kázáním na téma "Nazaretské Vánoce"

Technikcá pozn.: Omlouváme se za téměř nesrozumitelný zvuk od konce přímluv dále. Video bude během neděle sestříhané jen na bohoslužbu slova, tam je to všude OK. Začátek bohoslužby je zatím (v této nesestříhané verzi) v čase t = 16:39, kázání v čase t = 36:2556:16, začátek špatného zvuku pak v čase t = 1:01:30 (na závěr skauti předávali Betlémské světlo, a to v čase t = 1:22:45 a dále).

Záznam můžete spustit v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube kanálu Řk farnost Cheb ZDE

Mše začíná v 10:00 (ohlášky v 9:50)

AUDIO můžete spustit v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na SoundCloud Petr Hruška ZDE

Sestřih úvod k bohoslužbě, evangelium a kázání, celkem 25 min.:

 
Ohlášky na aktuální týden:
Podněty k bohoslužbě a Adventu:
Společná tvorba Chebského betléma:
Infostránka ke koronaviru ve farnosti:
Farní protiepidemický systém PLES:
Online růženec chebské farnosti:
Možnosti finanční podpory farnosti:
Inspirace pro domácí bohoslužbu: