Iniciativa smíření 2020 ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře (7. 11. 2020 14:00):

Ekumenické nešpory 400 let od Bílé hory (organizované ERC a ČBK 8. 11. 2020 15:00):

Svíce za uzdravení (sestry benediktinky, svíce za okno 8. 11. ve 20:00):

Sestry benediktinky na Bílé hoře ke Svíci za uzdravení:

V důsledku pandemie koronaviru prochází lidstvo temnou zkušeností smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje. Navíc se nás bolestně dotýká brutální násilí v Bělorusku a Náhorním Karabachu i nová vlna teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed těchto okolností si přejeme zakusit „solidaritu otřesených“ (Patočka), darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny.

Je lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu.

Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla 8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení.

K této iniciativě nás inspiruje společné prohlášení papeže Františka a velkého imáma Al-Azhar Ahmada Al-Tayyeba „O lidském bratrství pro světový mír a společném soužití“ z Abú Dhabí, které v těchto týdnech František rozpracoval v encyklice Fratelli tutti.

Opatství Venio, Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha

Publicisticko-dokumentární desetidílný cyklus České televize:

3. pracovní list Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století: