Pozvání k modlitební a symbolické vzpomínce na naše drahé zemřelé
v chebské farnosti, v našich domácnostech a v celé plzeňské diecézi:

Nahrávky ze mše 2. 11. 2020 od 18 hod.:
  • VIDEO (bohoslužba slova bez čtení jmen zemřelých, 28 min.)
  • AUDIO (úvod, evangelium, kázání a závěr, 14 min.)

V chebské farnosti

Od soboty 31. 10. do pondělí 2. 11. bude pro osobní vzpomínku na naše drahé zemřelé bude částečně otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, a to vždy od 14 do 18 hodin. Pokud kolem něj půjdete ze své zdravotní vycházky, z práce či z nákupu, můžete se zde v těchto hodinách na chvilku zastavit, vzpomenout na vaše drahé zesnulé, případně symbolicky svojí vzpomínku vyjádřit zapálením svíce, případně vložením lístku se jménem vašeho zesnulého vaši prosbu do připraveného koše u stojanu na svíčky.

Při vstupu do kostela, ale i po cestě, maximálně dbejte na daná hygienická opatření a omezení. V kostele bude možné se pohybovat pouze jednotlivě a pouze po velmi krátkou dobu. Děkujeme. 

Na všechny tyto vaše drahé zemřelé i na vás samotné vzpomene chebský farář v modlitbě při mši svaté, kterou bude neveřejně sloužit v pondělí na Památku všech věrných zemřelých od 18:00 hod. (bohoslužba bude přenášena online na YouTube kanálu Řk farnosti Cheb).

Na stejném kanále bude samozřejmě vysílána také nedělní mše svatá ze Slavnosti Všech svatých 1. 11. 2020 od 10:00 hod.

V každé domácnosti

Pokud nebudete mít v těchto dnech nějakou nezbytnou cestu kolem kostela, na vaše zemřelé je samozřejmě možné vzpomenout a symbolickou svíci zapálit i kdekoli jinde. Naopak v této době je velmi vhodné udělat si svoji osobní vzpomínku spíše v rodině, někde na procházce lesem či o samotě a do kostela či na hřbitov zavítat až v bezpečnějších časech. Bylo by absurdní, kdybychom svým nezodpovědným potkáváním se při vzpomínce na naše zemřelé způsobili, že zemřou někteří jiní. Pár podnětů pro domácí modlitbu za zamřelé najdete ZDE (Katolický týdeník č. 2020 / 45). 

V plzeňské diecézi

Od 26. října do 8. listopadu můžete také zapsat jméno vašeho blízkého zemřelého nebo vaši prosbu prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Biskupství plzeňského. Plzeňský biskup Tomáš Holub předá jména a prosby mnichům z trapistického kláštera v Novém Dvoře, kteří se za ně budou modlit. V pondělí 2. listopadu od 18:00 bude biskup Tomáš Holub sloužit neveřejnou bohoslužbu za všechny naše blízké zemřelé (tato bohoslužba bude přístupná online na YouTube kanálu Diecéze plzeňské).

V Hospici Sv. Jiří

V Hospici Sv. Jiří každý rok na začátku listopadu při ekumenické bohoslužbě vzpomínáme na všechny, koho hospicovým tým v předešlém roce doprovodil na "druhý břeh". Letos tato forma sice možná není, ale jména všech zesnulých, kteří byli během uplynulého roku v péči Hospice Sv. Jiří, jsou i letos napsána na pietním místě umístěným vlevo vzadu v Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. Na tyto zesnulé také vzpomenu při pondělní bohoslužbě a jejich jména budou také zaslána k modlitbě mnichů v trapistickém klášteře v Novém dvoře (viz výše). 

Petr Hruška
farář

pamatka-dopis-page-001

pamatka-dopis-page-002