Vstupní antifona, svatební pochod, úvod do bohoslužby a evangelium Mt 22,1-14 (11,5 min.), kázání ze série Bůh v karanténě (1) "On se nezmohl na slovo"(14 min.) a píseň Uzdrav naši Zem (3 min.) z ranní mše svaté 11. 10. 2020 (28. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 28,5 min.)

 
Možnosti finanční podpory farnosti: