Katecheze Pavly Petráškové, představení záměru svolat diecézní synodu, přednáška manželů Kutilových o manželství a kázání biskupa Tomáše při mši svaté si nyní můžete poslechnout a připomenout z audio nahrávek.

Katecheze Pavly Petráškové - Žijeme z moci Ducha

Quo vadis, plzeňská diecéze? - Biskup Tomáš Holub a generální vikář Petr Hruška představují záměr diecézní synody v plzeňské diecézi.

Otázky a odpovědi - Quo vadis, plzeňská diecéze?

A známe se tak dlouho... - Manželé Kutilovi na diecézní pouti

Kázání biskupa Tomáše Holuba při mši svaté na diecézní pouti v Teplé.