korona_2020_10

Důvěryplná bdělost na společné cestě

Sestry a bratři z chebské farnosti!

I dnes, uprostřed druhého roku celosvětové pandemie koronaviru umocněné válkou na Ukrajině a s ní spojenou ekonomickou krizí, stále platí slova našeho biskupa Tomáše z jeho pastýřského listu z 22. 3. 2020: "Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, i nadále bude aktualizována stránka farnostcheb.cz/koronavirus

O poslední aktualizaci z 19. července 2022 se s vámi chci podělit i v tomto článku:

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ

Od pondělí 18. července 2022 je pro starší 18 let je možné nechat se naočkovat čtvrtou (druhou posilovací) dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Ministerstvo zdravotnictví velmi doporučuje nechat se co nejdříve očkovat proti covidu-19 druhou posilovací dávku osobám starším 60 let a rizikovým osobám (například těm, kteří trpí cukrovkou, hypertenzí nebo mají těžkou obezitu). Mladším ročníkům bez zdravotních rizik je doporučováno nechat druhou posilovací dávku až na podzim. Tato další posilující dávka očkování pomůže našim zdravotníkům, pacientům i celé společnosti lépe zvládnout několik následujících měsíců. I nadále však samozřejmě platí důležitost dlouhodobé péče o svou kondici (viz konkrétní podněty níže). 

Očkování:

 • Od pondělí 18. července 2022 je pro starší 18 let je možné nechat se naočkovat čtvrtou (druhou posilovací) dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19.
 • Zájemce o další posilovací vakcínu musí být minimálně čtyři měsíce po očkování třetí dávkou; registrace zatím není nutná, bude spuštěna 15. srpna 2022.
 • Podle informací ministerstva zdravotnictví je v provozu 356 očkovacích míst, z nichž bez registrace je 56 a většinou jde o nemocnice.
 • Někteří praktici upozorňují, že vakcínu je potřeba nejdřív objednat. Lidé by si tak asi měli možnost očkování v daném místě raději předem ověřit.
 • Čtvrtou dávku vakcíny odborníci doporučují zejména seniorům, chronicky nemocným a lidem po transplantacích.

Testování:

 • Lidé mohou v případě podezření na nákazu nebo po rizikovém kontaktu využít antigenní testy, které jsou dostupné v lékárnách.
 • Pro pojišťovnou hrazený PCR test je nyní třeba žádanka od lékaře, jedná se o proplácení PCR testů i bez ní.

Respirátory:

 • Ministerstvo doporučuje nošení respirátorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v hromadné dopravě a místech s velkou koncentrací osob.
 • Hlavní hygienička Pavla Svrčinová podle ministra doporučuje nošení roušek také ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Více informací:

DLOUHODOBÁ PÉČE

 • Tělesná kondice (hodně zeleniny, ovoce, vitamínů - především D a C v doporučeném denním dávkování, nejlépe z ovoce a zeleniny; pohyb na čerstvém vzduchu a na slunci v místech, kde nejsou lidé, domácí fyzické cvičení, dostatečně spát a odpočívat; neodkládat nutné návštěvy lékaře, naopak odložit návštěvy zbytné)
 • Psycho-sociální kondice (dobrá nálada, zdvořilost, trpělivost, laskavost; telefonní a elektronická komunikace s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými; online hudba, divadlo, ilmy, čtení knih, sebevzdělávání; pomoc druhým, dělat si radost něčím, co vás baví; velmi střízlivé zacházení s množstvím informací, zaměření se jen na kvalitní zdroje, dát si denní limit v bezmyšlenkovitém "brouzdání" po internetu či užívání sociálních sítí; udržet si režim dne; být kreativní a hledat či využívat nové příležitosti, nové nápady, být např. psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, rozjet internetový obchod, poradenskou službu, dle možností spolupracovat s dobrovolnickými iniciativami apod. - možnosti níže)
 • Duchovní kondice (přijetí současné situace jako prostoru k životu, ne k přežívání; žít "tady a teď", cvičit se v přebývání v přítomném okamžiku; hledání a využívání duchovní podpory, která je k dispozici; hledání způsobů, jak si být "z dálky nablízku" ve společenství církve - kontakt s farností, online bohoslužby, posílání přímluv, ale i díkůvzdání do mše, online růženec, vzájemná telefonická podpora, modlitební vycházky ve dvou; znovuobjevení spirituality stvoření, meditace, kontemplace a služby bližnímu - možnosti viz níže)
 • Ekonomická kondice (pokud neohrozíte rodinný rozpočet, investujte do vybavení domácnosti, šatníku, dílny, knih, vzdělání, ale i za dovoz jídla z oblíbené restaurace; investujte tak do své budoucnosti, zabavte se a nechte ostatním vydělat; pokud ovšem jste ve finanční nouzi či hrozí, že se do ní dostanete, včas vyhledejte podporu a pomoc ve svém okolí či k tomu určených institucí či organizací - možnosti viz níže)
 • Tvůrčí kondice (hledat a využívat nové příležitosti, nové nápady, být tvůrčí např. v psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, rozjet internetový obchod, poradenskou službu, kreativně hledat nové možnosti, jak si být "zdálky nablízku" a jak podpořit osamělé či nemocné sousedy apod.)

Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči nezbytným opatřením, s pozorností vůči svým bližním, zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli.

KONTAKTY

 • V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech nejistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1221.
 • Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat naší farní charitě (tel. 731 619 729), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci.
 • Další kontakty a inspirace související s bezpečností obyvatel najdete na Bezpečnostním portálu KV kraje.

ZÁKLADNÍ ZDROJE

Prosíme, buďme společně, slovy biskupa Tomáše, i nadále "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu, který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

korona_povzbzeni