Březen je závěrečným měsícem, kdy se může naše farnost ještě „naostro“ zapojit do celosvětové Synody o synodalitě (podrobnosti viz farnostcheb.cz/synoda). Níže přinášíme nabídku příležitostí, kde ještě bude možné se k synodě připojit a dalších možností, jak pokračovat i v dalších měsících.

Završení Synody v postní době

Letošní postní doba, během které budou uvolňována proticovidová opatření, bude obdobím završení diecézní části Synody o synodalitě v naší diecézi. Kromě setkávání synodních skupinek v rámci stálých společenství či skupin, budete mít i vy ostatní, kteří se těchto setkání neúčastníte, možnost zapojit se do synodního procesu o všech pěti postních nedělích po ranní mši svaté.

O postních nedělích bude od 10:00 do 10:45 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty slavena tichá mše svatá s úvodním slovem k vybraným „odstínům žité synodality“ (viz dále). Ihned po mši pak bude na faře od 11:00 do 12:00 prostor pro rozhovory ve skupinkách nad danými tématy (jedna skupinka s farářem, druhá či další s jiným moderátorem; viz farnostcheb.cz/skupiny).  

Prosím, využijte této šance zapojit se do těchto důležitých konzultací celé církve.

Níže jsou vám k dispozici témata a texty pro předchozí domácí přípravu na setkání:   

  1. 3.: 0. Všichni jsou pozváni (01)

farnostcheb.cz/synoda01 Joel 2,12-18 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 1. Rozlišovat a rozhodovat (09)

farnostcheb.cz/synoda09 Lk 4,1-13 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 2. Vést dialog uvnitř i vně (06)

farnostcheb.cz/synoda06 Lk 9,28-36 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 3. Odvážně se ujmout slova (03)

farnostcheb.cz/synoda03 Lk 13,1-9 TAHÁK AUDIO

  1. 3.: 4. Společně slavit bohoslužbu (04)

farnostcheb.cz/synoda04 Lk 15,1-32 TAHÁK SCHÉMA AUDIO

  3. 4.: 5. Slavnostní zakončení farní části synody

farnostcheb.cz/synoda Jan 8,1-11 AUDIO

Společné setkání synodních skupin ve farním sále

Triduum a velikonoční doba

O Svatém týdnu (10. – 13. 4.) a Velikonočním triduu (14. – 17. 4.) pak dovršíme slavení synody ponořením se do tajemství společné cesty Ježíše Krista s každým člověkem, abychom pak o Velikonoční době (18. 4. – 5. 6.) mohli svoji pozornost zaměřit na poslední z „žitých odstínů synodality“, kterým nás papež František zve k trvalé formaci a proměně v duchu synodality.

Petr Hruška
farář