Kázání z 24. října 2021 z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu zaměřené na první "odstín" synodality (Společníci cesty): úvod a evangelium Mk 10,46-52 (4 min.), kázání "Na kraji cesty aneb Kdo jde s námi?" (15 min.), píseň, ohlášky a požehnání (4 min.), celkem 23 min. (více k synodě na farnostcheb.cz/synoda)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE

Kázání a pastýřský list:

 
Liturgické texty:
První odstín synodality (Infobalíček k Synodě):
Informace k synodě o synodalitě:
Texty z Fratelli tutti:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Modlitba za synodu

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.

Amen.

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)