Předvolební putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, neděle 12. 9. 2021); (2a) "Vyhnul se mu": Úvod a evangelium (6 min.), kázání (20 min.), píseň (2 min.), celkem 28 min. (všechna témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Boží zbroj (Ef 6):
Pastýřský list biskupa Tomáše:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: