Předvolební putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z kaple sv. Jana na chebské faře, pátek 3. 9. 2021); (1) "Mezi lupiči": Evangelium (2 min.), kázání (15 min.), píseň (2 min.), celkem 19 min. (všechna témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Pastýřský list biskupa Tomáše:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: