Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 7.11. do 15.11.2020 - 46. týden

sobota 7.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 8.11. 32. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
pondělí 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Dnes mše sv. není
úterý 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Dnes mše sv. není
sobota 14.11. sobota 32. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 15.11. 33. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Mše za farnost a Světový Den chudých
On-line přímý přenos a záznam z poutní mše s biskupem Tomášem z farnosti Plzeň - Lobzy (viz www.farnostcheb.cz/live)

 • LISTOPADOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ZPRAVODAJE
  Ke stažení na farnostcheb.cz/zpravodaj
  Z obsahu: Slovo faráře, Slovo biskupa Tomáše, Slovo českých a moravských biskupů, Velikonoce 2020, Procházka temným údolím, Z dálky nablízku, Vzpomínka na loretánské dobrovolníky…
 • Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu i nadále otevřen k OSOBNÍ modlitbě denně kromě pondělí od 14 do 18 hod. (alternativně od 12 do 16 hod.). Do připraveného koše je možné i nadále vkládat jakékoli vaše modlitby, díky, prosby, vzkazy….
 • LIVE (živý) přenos nedělní bohoslužby viz farnostcheb.cz/live
 • Růženec farnosti farnostcheb.cz/ruzenec
 • Výtvarná aktivita „Tvoříme pro radost“ farnostcheb.cz/tvorime (19. 11.)
 • Peče celá Ekumena – podpora zdravotníků (ozvěte se Evě Kolafové)
 • Nabídka donášky léků (s potřebami se ozvěte se Evě Kolafové)
 • Informace o opatřeních a kontakty farnostcheb.cz/koronavirus
  NOVÝ COVID PORTÁL covid.gov.cz
 • LISTOPADU 2020: 400 LET OD BITVY NA BÍLÉ HOŘE
  Podněty a tipy: farnostcheb.cz/svicezauzdraveni
  Dnes Ekumenické nešpory 400 let od Bílé hory (organizované ERC a ČBK): Neděle 8. 11. 2020 od 15 hod. na Bílé hoře
  Dnes od 15 hod. na TV Noe a Radio Proglas (tvnoe.cz a proglas.cz)
  Svíce za uzdravení (sestry benediktinky na Bílé hoře): benediktinky.cz/svice-za-uzdraveni
 • Pohřeb pana Jana Kopečného pondělí 9. 11. v 11 hod. hřbitov
 • Osobní kontakt a svátosti: Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, požádat o návštěvu, zařídit nákup či léky, nebo si domluvit svátost smíření či svaté přijímání, volejte na známá tel. čísla: Petr Hruška, tel. 608 656 557, Eva Kolafová, tel. 731 619 729
 • Možnosti podpory farnosti: Pokud by někdo chtěl a měl možnost i v této pro mnohé ekonomicky náročné době podpořit život a službu farnosti finančně, různé možosti najdete na farnostcheb.cz/darcovstvi. Děkujeme za každý i sebemenší příspěvek.