Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 21.8. do 29.8.2021 - 34. týden

sobota 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 22.8. 21. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
pondělí 23.8. nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
úterý 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 25.8. nezávazná památka sv. Ludvíka
Farní kaple Cheb 08:00 Ranní mše svatá s biblickým rozhovorem
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 19:00 Večer chval
čtvrtek 26.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 12:00 Pohřební mše svatá
+ Jiřina Pešková
pátek 27.8. památka sv. Moniky
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
sobota 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 29.8. 22. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

Účelová sbírka: v neděli 22. 8. 2021 máme sbírku na bohoslovce

Večer chval: ve středu 25. 8. 2021 od 19 hod. v chrámu sv. Mikuláše (cca 1,5 hod.)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (včetně krypty a věže)
  • Od 1.8. do 31.8. proběhnou v chrámu dvě výstavy kreseb od dětí. Jednou je již probíhající z LŠU-obor výtvarný a druhou se přidají kresby s tématem o ekologii

Farní kancelář - dovolená od 19. do 27. 8. 2021

Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Pravidla pro účast na bohoslužbách:  Při bohoslužbách musí mít účastnici nos i ústa zakryté respirátorem nebo být po celou dobu bohoslužby nejméně 2 metry od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. 

Online nabídka přenosů bohoslužeb:

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář) 
  • Dana Vrbová má dovolenou
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (Charita)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800, do poznámky napište "Dar farnosti".

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi