Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 14.8. do 22.8.2021 - 33. týden

sobota 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
Kaple Javořina 15:00 Mariánská pouť na Javořinu
pondělí 16.8. nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
Dnes mše sv. není
úterý 17.8. úterý 20. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 18.8. středa 20. týdne v mezidobí
Farní kaple Cheb 08:00 Ranní mše svatá s biblickým rozhovorem
čtvrtek 19.8. nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
sobota 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 11:00 Svatební mše svatá
Štěpán Altman & Beatrice Plavcová
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 22.8. 21. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

Spolek Maria Loreto: 

V neděli 15. srpna pořádá Spolek M.L. farní pouť na JAVOŘINU (Kňafák), krásná dřevěná kaple v lese  nedaleko Dolního Žandova. Celebruje opat Filip Zdeněk Lobkovicz, z kláštera Teplá.

Odjezd autobusu v 15:00 hod. z Křižovatky. Jízdné 80,- Kč. Jízdenky v předprodeji u Aleny Kovaříkové.

Účelová sbírka: příští neděli 22.8.2021 bude sbírka na bohoslovce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (včetně krypty a věže)
  • Od 1.8. do 31.8. proběhnou v chrámu dvě výstavy kreseb od dětí. Jednou je již probíhající z LŠU-obor výtvarný a druhou se přidají kresby s tématem o ekologii

Farní kancelář - dovolená od 19. do 27. 8. 2021

Farní charita - dovolená od 1. do 16. 8. včetně, kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Pravidla pro účast na bohoslužbách:  Při bohoslužbách musí mít účastnici nos i ústa zakryté respirátorem nebo být po celou dobu bohoslužby nejméně 2 metry od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. 

Online nabídka přenosů bohoslužeb:

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář) 
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (farní kancelář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (Charita)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800, do poznámky napište "Dar farnosti".

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi