Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 3.4. do 11.4.2021 - 14. týden

sobota 3.4. BÍLÁ SOBOTA
ONLINE 20:30 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s biskupem Tomášem Holubem
Bohoslužba není veřejná, je zajištěn online živý přenos a záznam (viz farnostcheb.cz/triduum)
neděle 4.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
ONLINE 10:00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s biskupem Tomášem Holubem
Bohoslužba není veřejná, je zajištěn online živý přenos a záznam (viz farnostcheb.cz/triduum)
pondělí 5.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
ONLINE 10:00 Bohoslužba z Oktávu velikonočního na téma "Cesty naděje"
Bohoslužba je rezervovaná farní skupinou (pastorační rada)
Online přenos a záznam na farnostcheb.cz/live 
úterý 6.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 7.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kaple Cheb 08:00 Bohoslužba z Oktávu velikonočního "Emauzští učedníci"
Účast na bohoslužbě je rezervovaná pro středeční skupinku (zodpovídá Alena Svatošová)
Nutnost rezervace účasti na farnostcheb.cz/rezervace
čtvrtek 8.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
pátek 9.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 18:00 Bohoslužba z Oktávu velikonočního "Zázračný rybolov"
Bohoslužba pro Klub křesťanských žen (zodpovídá Anna Kolková)
Nutnost rezervace účasti na farnostcheb.cz/rezervace
sobota 10.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství
Mše svatá pro žandovské společenství
Nutnost rezervace účasti na farnostcheb.cz/rezervace
neděle 11.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Farní kaple Cheb 10:00 2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství
Farní mše svatá za všechny farníky a sympatizanty farnosti
Nutnost rezervace účasti na farnostcheb.cz/rezervace
18:00 2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství
Mše svatá pro pondělní společenství (zodpovídá Martin Svatek)
Nutnost rezervace účasti na farnostcheb.cz/rezervace

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

 • Od 22.3.2021 opět otevřen pro osobní návštěvu, a to denně kromě pondělí od 12 do 16 hod.

Chebská fara a kanceláře:

 • Farní kancelář i farní Charita pracují také z domova, pokud není možné věc vyřídit telefonicky, domluvte si schůzku.

Skupinkové bohoslužby Velikonočního oktávu:

Abychom mohli Slavnost Zmrtvýchvstání oslavit i liturgii s možností fyzické účasti, bude možné o Velikonočním oktávu (tedy od neděle 4. 4. do neděle 11. 4.) slavit bohoslužby v malých skupinách, rodinách či domácnostech, které se mezi sebou domluví, jsou ochotni dodržovat veškerá platná protiepidemická opatření a včas se mi ohlásí s návrhem, kdy a kde (domácnost, kostel, farní sál, příroda…) by bohoslužbu chtěli slavit. Stačí se domluvit s pár lidmi a spojit se s farářem telefonem či mailem, abyste si ověřili, že navrhovaný termín je pro Vás schůdný. Těším se na vás! P. Petr

 • 2. neděle velikonoční neděle 11.4. 2021 10:00 ONLINE z farní kaple sv. Jana Cheb (farnostcheb.cz/live)

Online nabídka přenosů akcí a setkání:

 • LIVE (živý) přenos nedělních bohoslužeb viz farnostcheb.cz/live 
 • Farní kafe pozvánka na krátké setkání a možnost se vidět při "farním kafi" po skončení nedělní mše svaté ( stačí kliknout na farnostcheb.cz/farnikafe a zapnout kameru a mikrofon)
 • Růženec farnosti od 20:00 hod.(jsou to náhodná setkání, nebo setkání po domluvě) farnostcheb.cz/ruzenec

Možnosti pomoci, podpory a spolupráce:

 • Informace o opatřeních a kontakty na možnosti pomoci farnostcheb.cz/koronavirus
 • Očkování proti Covid-19: nabízíme možnost podpory při registraci přes Farní charitu
  podrobnější informace najdete na farnostcheb.cz/ockovani 
 • Možnosti podpory farnosti: Pokud by někdo chtěl a měl možnost i v této pro mnohé ekonomicky náročné době podpořit život a službu farnosti finančně, různé možnosti najdete na farnostcheb.cz/darcovstvi. Děkujeme za každý i sebemenší příspěvek.
 • Katolický týdeník doporučujeme objednat si přímo domů do schránky (počet výtisků objednaných do farnosti byl omezen, protože výtisky zbývaly); možnost objednávek na katyd.cz/predplatne. Vždy od soboty je celé číslo Katolického týdeníku zdarma ke stažení (aktuální odkaz vždy na katyd.cz).


Telefonické kontakty a konzultace:


Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na známá tel. čísla:

 • Petr Hruška, tel. 608 656 557
 • Eva Kolafová, tel. 731 619 729
 • Dana Vrbová, tel. 731 619 762

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800

případně použít QR kód pro platbu mobilemfarnostcheb.cz/darcovstvi