Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 2.1. do 10.1.2021 - 01. týden

sobota 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dnes mše sv. není
neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá ve farní kapli v Chebu
(kvůli kapacitě kaple maximálně 7 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
(maximálně 25 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
pondělí 4.1. pondělí 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
úterý 5.1. úterý 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
středa 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 17:00 Tříkrálová mše svatá se zástupným požehnáním koledníků a dárců tříkrálové sbírky
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
(maximálně 25 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
čtvrtek 7.1. nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 8.1. pátek 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
sobota 9.1. sobota 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
neděle 10.1. svátek Křtu Páně
ONLINE 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Bohoslužba není veřejná, je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu otevřen k OSOBNÍ modlitbě úterý, středa, pátek od 12 do 16 hod. a sobota-neděle od 12 do 17 hod. Do připraveného koše je možné i nadále vkládat jakékoli vaše modlitby, díky, prosby, vzkazy… V této době je také přístupný nově společně vytvořený Chebský betlém (více na farnostcheb.cz/betlem).

Bohoslužby ve farnosti podle 5. stupně systému PES
(podrobně viz farnostcheb.cz/PLES5):
Žádné bohoslužby nejsou veřejně přístupné, ale je třeba, aby na ní mluvčí malých skupin ve farnosti nahlásili počty lidí z jejich skupinky (v chrámu sv. Mikuláša a Alžběty max. počet 25 lidí, ve farní kapli max. 7 lidí, v Žandově max. 11 lidí).
 • Druhá neděle po Narození Páně neděle 3. 1. 2021 10:00 v chrámu sv. Mikuláše Cheb (farnostcheb.cz/live) / 18:00 farní kaple Cheb 
 • Slavnost Zjevení Páně středa 6. 1. od 17:00 v chrámu sv. Mikuláše Cheb (farnostcheb.cz/live)
 • Svátek Křtu Páně neděle 10. 1. od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše Cheb (farnostcheb.cz/live
 • Ostatní bohoslužby pouze na základě osobní či telefonické domluvy jednotlivých skupin s farářem
 • Podání svatého přijímání či svátosti smíření včetně návštěvy doma je možné domluvit s farářem
Online nabídka přenosů akcí a setkání:
Možnosti pomoci, podpory a spolupráce:
 • Informace o opatřeních a kontakty na možnosti pomoci farnostcheb.cz/koronavirus
 • Možnosti podpory farnosti: Pokud by někdo chtěl a měl možnost i v této pro mnohé ekonomicky náročné době podpořit život a službu farnosti finančně, různé možosti najdete na farnostcheb.cz/darcovstvi. Děkujeme za každý i sebemenší příspěvek.
 • Tříkrálová sbírka bude virtuální, zahájení v neděli 3. 1. – pak do 24. 1.; podrobnosti farnostcheb.cz/trikralovka 
 • Katolický týdeník doporučujeme objednat si přímo domů do schránky (počet výtisků objednaných do farnosti byl omezen, protože výtisky zbývaly); možnost objednávek na katyd.cz/predplatne
Osotní kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, požádat o návštěvu, zařídit nákup či léky, nebo si domluvit svátost smíření či svaté přijímání, volejte na známá tel. čísla:
 • Petr Hruška, tel. 608 656 557
 • Eva Kolafová, tel. 731 619 729
 • Dana Vrbová, tel. 731 619 762