Milostivé léto pro Zemi

Jak jsme již informovali v minulém farním Zpravodaji, od 1. září do 4. října je ve všech církvích prožívána tzv. „Doba stvoření“ (v naší církvi navíc probíhá Rok Laudato si‘; více např. na ekologickakonverze.cz, případně seasonofcreation.org). Celosvětovým tématem je letos „Milostivé léto pro Zemi“ se zaměřením na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Níže přinášíme přehled příležitostí, kde bude tato Doba stvoření zvláštním způsobem připomínána i u nás ve farnosti. Poselství papeže Františka k letošní Době stvoření si přečtěte ZDE.

Sucho a voda aneb Jak to vidí děti – výstava tematických obrázků v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty organizovaná spolkem Chebsko za klima (chebskozaklima.cz)

I. neděle stvoření 6. 9. od 10:00 chrám sv. Mikuláše a Alžběty – rodinná farní mše s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem s biskupem Františkem Radkovským

II. neděle stvoření 13. 9. od 10:00 chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem

III. neděle stvoření 20. 9. od 10:00 chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem

Večer chval pod širým nebem ve středu 23. 9. od 19:00 do 21:00

IV. neděle stvoření 27. 9. od 10:00 chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem

Svatomichalská pouť rodin do Dolního Žandova v pondělí 28. 9., vlakem 9:59 z Chebu, mše od 15:00 v D. Žandově

Závěrečná neděle stvoření – svátek sv. Františka z Assisi 4. 10. od 10:00 chrám sv. Mikuláše a Alžběty – farní mše s „Laudato si‘ setkáním“ pod širým nebem a východiskem pěší pouti na Loretu

Prosím, aby nás touto Dobou stvoření jak v osobní, tak při společných modlitbách provázely texty papežových modliteb ze závěru Laudato si‘ (Modlitba za naši Zemi; Modlitba křesťanů a celého stvoření), Modlitba Roku Laudato si‘ (viz minulé číslo Zpravodaje v této rubrice) a Modlitby Doby stvoření 2020 (viz níže).

Především však se těmito modlitbami nechejme uvést do postojů, o kterých mluví papež František ve svém poselství k letošní Době stvoření (upamatování, návrat, odpočinek, náprava, jásot; viz Slovo papeže v tomto Zpravodaji).

Potom tato konkrétní setkání Doby stvoření u nás ve farnosti pro nás nebudou nějakými „akcemi navíc“, ale spíše příležitostmi, jak v tom, co jako farnost tak jako tak prožíváme, se také necháme hlouběji uvádět do Otcova srdce, abychom tak mohli „kontemplovat stvoření s jásotem a chválou“, a tím také o to citlivěji, ale i svobodněji a účinněji, „naslouchat křiku Země a jejích chudých“ (viz Laudato si‘).

Petr Hruška

2020_modlitba_doba_stvoreni