Poslání farnosti

Posláním naší farnosti je
v Kristově Duchu
a ve spolupráci
se všemi lidmi dobré vůle
ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU
v jakékoli jeho podobě.

Poslání chebské farnosti Žít život sloužící Životu

Poslání naší farnosti aneb „Co máme dělat?"

Naším posláním je ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU tím, že budeme:

 • SLAVIT DAR KRISTOVA ŽIVOTA při bohoslužbě,

 • SLOUŽIT DAREM KRISTOVA ŽIVOTA potřebným a

 • SVĚDČIT O DARU KRISTOVA ŽIVOTA všem lidem.

Proto chceme prohlubovat základní rysy naší farní obce:

 • SVATOST jako osobní zralost a schopnost učit se a

 • SPOLUPRÁCE uvnitř farnosti i s ostatními lidmi dobré vůle.

Toto své poslání chceme naplňovat především ve společenstvích a skupinách naší farní obce a skrze služby naší farnosti. Našimi vítanými partnery jsou však i všichni ti, kdo jakkoli usilují o spravedlnost a lásku, prvotně pak křesťané z jiných sborů a církví, ale i všichni lidé dobré vůle.

Podrobnější rozvedení našeho poslání

ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU:

 • ŽÍT ŽIVOT s Kristem a s druhými

 • SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU pro Krista a pro druhé

Trochu poetičtěji je možné poslání naší farnosti vyjádřit takto:

Poslání naší farnosti grafickyŽít s těmi zde i s těmi tam,

být láskou dnešku, zítřku nadějí.

Žít tím, co žije,

a to, co umírá, provázet k smrti,

co život otvírá.

 

Takto zformulované poslání chápeme jako rozvinutí a konkretizaci velkého Kristova poslání pro naší chebskou farnost:

„Jdouce ke všem národům získávejte mi učedníky, křtíce je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého a učíce je zachovávat vše, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20).

Podrobnou dokumentaci pastorační vize a poslání farnosti si lze stáhnout ZDE.

Powerpointovou prezentaci zahrnující také grafickou ilustraci poslání farnosti si můžete stáhnout v oddílu Dokumenty - Pastorační pomůcky pod názvem Hruška Petr: Farnost aneb Žít život sloužící Životu nebo Hruška Petr: Poslání křesťanů v dnešním světě.

Jednotlivé oblasti našeho poslání

Hlavními ÚKOLY rozvíjejícími poslání naší farní obce jsou:

1. SLAVIT DAR KRISTOVA ŽIVOTA v učednické obci (ř. leitúrgia)

2. SLOUŽIT DAREM KRISTOVA ŽIVOTA všem potřebným (ř. diakonia)

3. SVĚDČIT O DARU KRISTOVA ŽIVOTA všem lidem (ř. martyria)

Vnitřní život naší farní obce (ř. koinonia) mají proto charakterizovat tyto RYSY:

4. SPOLEČENSTVÍ ŽIVOTA V TĚLE KRISTOVĚ v malých společenstvích a osobních vztazích

5. SVATOST ŽIVOTA V TĚLE KRISTOVĚ rozvíjená učednictvím a růstem k osobní zralosti

6. SPOLUPRÁCE NA ŽIVOTĚ V TĚLE KRISTOVĚ v rozmanitých službách a rolích

K zajištění poslání a života naší farní obce budou sloužit tyto podpůrné NÁSTROJE:

a. SPRÁVA DOPROVÁZEJÍCÍ ŽIVOT;

b. SPRÁVCOVSTVÍ SPRAVUJÍCÍ PROSTŘEDKY K ŽIVOTU;

c. STRUKTURY VYTVÁŘEJÍCÍ PODMÍNKY K ŽIVOTU.

Zaměření našeho poslání

Vůči komu?

Toto své poslání chceme naplňovat vůči všem lidem, se kterými se setkáváme, z nich pak prvotně vůči všem slabým, chudým, nemocným a jakkoliv potřebným.

Kde?

Zvláštním způsobem se naše poslání týká prvotně těch, kteří žijí, zdržují se nebo navštěvují naše společenství či služby na území farnosti, ale i všech ostatních, se kterými se setkáváme v prostorách našeho života, které se často nemusí krýt s geografickými hranicemi naší farnosti (v rodině, v práci, ve škole, v obchodě, v klubech, při zábavě, při odpočinku, v politice, v kultuře, na ulici, na cestách...).

S kým?

Své poslání chceme naplňovat především ve společenstvích a skupinách naší farní obce a skrze služby naší farnosti a farní charity. Našimi vítanými partnery jsou ovšem i všichni ti, kdo jakkoli usilují o spravedlnost a lásku, prvotně pak křesťané z jiných sborů a církví.

Jak?

Toto poslání chceme naplňovat tak, aby odpovídalo jak Kristovu evangeliu, tak potřebám naší doby a přiměřeně konkrétní situaci a dotyčnému člověku.

Grafické znázornění našeho poslání

Níže uvedený obrázek graficky znázorňuje nejen jednotlivé, výše načrtnuté rozměry poslání naší farnosti, ale také jejich vzájemný vztah, odkázanost a prolínání:

 • Vnitřní oblý trojúhelník (společenství, spolupráce, svatost) zachycuje rozměry vnitřního života a spolupráce ve farní obci.
 • Tři „okvětní lístky" (slavení, služba, svědectví) vycházející z tohoto vnitřního trojúhelníku vyjadřují působení farní obce navenek ve farnosti.
 • Prolínající se polokružnice ukazují, že služba a svědectví, svědectví a slavení či slavení a služba nutně patří k sobě a vzájemně se podmiňují.
 • Stejně tak lze obrázek vnímat jako tři překrývající se zašpičatělé lístky (slavení podmíněné společenstvím, služba čerpající ze spolupráce, svědectví čerpající ze svatosti) které se ve své hloubce překrývají ve vlastním vnitřním životě farní obce, přinášejí do něj život a čerpají z něj sílu.V samém centru pak vidíme malý trojlístek, vyjadřující střed všeho v eucharistii jakožto „zdroji a vrcholu celého života a služby farnosti", přičemž v samém jejím srdci přebývá Boží Trojice, jejíž ikonou je farní obec povolána být.
Poslání naší farnosti graficky

Podrobná prezentace našeho poslání

Powerpointovou prezentaci zahrnující také grafickou ilustraci poslání farnosti si můžete stáhnout v oddílu Dokumenty - Pastorační pomůcky pod názvem Hruška Petr: Farnost aneb Žít život sloužící Životu nebo Hruška Petr: Poslání křesťanů v dnešním světě.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.