Podle rubrik

Nenechte si ujít v květnu

Pár tipů pro období, kdy se nekonají žádné plánované veřejné akce (viz online.farnostcheb.czagape.farnostcheb.cztohora.farnostcheb.czdovolena.farnostcheb.cz):

  • NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA: Ve svých domácnostech si vyhraďte čas na nedělní domácí bohoslužbu slova, při které dáte prostor četbě Božího slova (nejlépe textů na tu kterou neděli), osobní děkovné a přímluvné modlitbě a společnému jídlu. Kromě běžných pomůcek (Bible, misálek, modlitební kniha či různé speciální pomůcky stažené z internetu) vás v tomto slavení může podpořit sledování online bohoslužby z naší farnosti každou neděli od 10 hod. (online.farnostcheb.cz), nebo sledování mše svaté na TV Noe či ČT 2.
  • NEDĚLNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ: Protože je již zrušeno omezení pohybu obyvatel, je možné k tomuto domácímu slavení případně přizvat někoho osamělého z okolí, případně toto setkání prožít v nějakém vašem malém společenství či společenství rodin. Ovšem i zde prosím dbejte striktně na zachování všech bezpečnostních opatření (odstupy jeden od druhého 2 metry, roušky, pečlivá desinfekce rukou před i po setkání atd.). Nechráníte tím jen sebe, ale také ty, se kterými se budete setkávat.
  • NEDĚLNÍ OSOBNÍ MODLITBA: Pokud nemáte ani jednu z těchto možností, nebo by ji z důvodů ochrany vašeho křehkého zdraví nebylo pro vás vhodné využít, můžete neděli jako den Páně a setkání se Vzkříšeným slavit i sami, ve vnitřním spojení s druhými. Je vhodné k tomu využít podobné pomůcky, jako při společném slavení, dokonce je možná někdy pro vás přínosné i o samotě se některé z liturgických textů modlit či některé z biblických textů předčítat nahlas a prohloubit tak pouhé pasivní sledování televize či internetu. Pokud vás ale toto sledování vede do hloubky vnitřní modlitby, nechte se takto vést a samozřejmě se pak nenechte vyrušovat nějakými vnějšími rituály.
  • SLUŽBA PŘI ONLINE MŠI: Je možné a vítané, aby se nějaká konkrétně ohraničená skupina (společenství, tým, spolek, rodina) ozvala faráři (telefonicky či mailem) a nabídla mu svoji službu při online vysílání mše svaté z farní kaple od 10 hod. (příprava prostoru, čtení, přímluvy, úklid po sobě a desinfekce prostoru, případně i hudba, biblická scénka apod.).
  • NEDĚLNÍ AGAPÉ FARNOSTI: Po nedění online vysílané mši jsou všichni zváni „farním kafe“, neboli Agapé Online. Podrobnosti a způsob připojení se dozvíte na agape.farnostcheb.cz.
  • SKUPINOVÉ MŠE: Faráři se mohou také hlásit ohraničené skupiny (společenství, týmy, spolky, rodiny apod.), které by rády společně v některý den v týdnu slavili eucharistii ve farní kapli či v kostele.
  • SVÁTOST SMÍŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ: Každý pátek od 12 hod. do 16 hod. je pro vás farář k dispozici pro slavení svátosti smíření, osobní rozhovor, modlitbu či podání přijímání v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (když ho tam nenajdete, zazvoňte na něj na faře nebo zavolejte na mobil). Pokud by vám vyhovoval jiný čas či den, zavolejte mu včas předem, bude se snažit přizpůsobit se vašim možnostem. Návštěvy doma jsou zatím možné jen ve výjimečných situacích (o této možnosti se můžete opět poradit s farářem telefonicky).
  • TOHORA: Po přestávce opět každý pátek od 19 hod. pokračuje v Uličce Zavražděných společná TOHORA chebské farnosti (viz tohora.farnostcheb.cz).
  • EMAUZY: Zavolejte faráři a domluvte si společnou „cestu do Emauz“ – společnou vycházku s možností rozhovoru, společné modlitby či svátosti smíření.
  • FARNÍ DOVOLENÁ: 9. – 15. 8. 2020 na Bublavě. Info dovolena.farnostcheb.cz.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.